JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tulos­seu­ranta: Hollolan kirk­ko­val­tuusto

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan ää­ni­ha­ra­va on ko­ti­äi­ti Es­si Nie­mi­nen. Eni­ten paik­ka­mää­rään­sä kas­vat­ti Si­tou­tu­mat­to­mat. Eni­ten paik­ko­ja me­net­ti Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan eh­do­kas­lis­ta.

Hollolan kirkkovaltuustoon valitaan seurakuntavaaleissa 33 valtuutettua.

Hollolan kirkkovaltuustoon valitaan seurakuntavaaleissa 33 valtuutettua.

Hollolan seurakunta

20.11.2022
Teemu Leppänen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan ää­ni­ha­ra­va on ko­ti­äi­ti Es­si Nie­mi­nen Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat -eh­do­kas­lis­tal­ta. Hän sai 142 ään­tä.

Toi­sek­si eni­ten, 133 ään­tä, sai pe­rus­hoi­ta­ja Sei­ja Aa­ka­la Ih­mis­lä­hei­nen seu­ra­kun­ta­työ -eh­do­kas­lis­tal­ta.

Yli sa­dan ää­nen pot­tiin pää­si­vät myös yrit­tä­jä Sir­pa Kaa­li­kos­ki (128 ään­tä) Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan eh­do­kas­lis­tal­ta sekä lää­kin­tö­neu­vos, lää­ke­tie­teen toh­to­ri Pent­ti Lam­pi (123 ää­nel­lään) Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat -eh­do­kas­lis­tal­ta.

Pie­nin ää­ni­mää­rä, joka riit­ti val­tuus­to­paik­kaan oli 34. Paik­ka meni te­o­lo­gi­an ja yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri Ris­to Oja­lal­le Si­tou­tu­mat­to­mat-eh­do­kas­lis­tal­ta.

Va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten paik­ka­ja­ko Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­tos­sa 2023–2026:

Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat sai val­tuus­toon 11 paik­kaa, Si­tou­tu­mat­to­mat 8 paik­kaa, Ih­mis­lä­hei­nen seu­ra­kun­ta­työ 7 paik­kaa, Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan eh­do­kas­lis­ta 4 paik­kaa ja Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kirk­ko 3 paik­kaa.

Si­tou­tu­mat­to­mien lis­ta kas­vat­ti paik­ka­mää­rään­sä kol­mel­la. Ko­koo­mus sai nyt yh­den pai­kan enem­män. To­sin vii­mek­si Ko­koo­muk­sen lis­ta oli "Ko­koo­muk­sen ja si­tou­tu­mat­to­mien lis­ta". Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kirk­ko sai yh­den pai­kan li­sää. Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan lis­ta me­net­ti kak­si paik­kaa. Ih­mis­lä­hei­nen seu­ra­kun­ta­työ me­net­ti yh­den pai­kan.

Ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa oli 15,7. Ää­ni­oi­keut­taan käyt­ti 7,3 pro­sent­tia 16–17-vuo­ti­ais­ta.

Nai­sia Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­toon va­lit­tiin 20 ja mie­hiä 13.

Jani Mahkonen

Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­to 2023–2026:

Es­si Nie­mi­nen (Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat-eh­do­kas­lis­ta), Vir­ve Val­ke­a­vuo­ri (Si­tou­tu­mat­to­mat-eh­do­kas­lis­ta), Sei­ja Aa­ka­la (Ih­mis­lä­hei­nen seu­ra­kun­ta­työ-eh­do­kas­lis­ta), Pent­ti Lam­pi (Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat-eh­do­kas­lis­ta, Sir­pa Kaa­li­kos­ki (Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan eh­do­kas­lis­ta), Las­se Ran­ta­nen (Si­tou­tu­mat­to­mat-eh­do­kas­lis­ta), Lea Si­ni­vaa­ra (Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat-eh­do­kas­lis­ta), Esa Käh­kö­nen (Ih­mis­lä­hei­nen seu­ra­kun­ta­työ-eh­do­kas­lis­ta), Jor­ma Wes­s­man (Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kirk­ko-eh­do­kas­lis­ta), Vesa-Pek­ka Carl­son (Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat-eh­do­kas­lis­ta), Pir­jo Kuik­ka (Si­tou­tu­mat­to­mat-eh­do­kas­lis­ta), Esa Pyyk­kö (Ih­mis­lä­hei­nen seu­ra­kun­ta­työ-eh­do­kas­lis­ta), Jark­ko Ju­se­lius (Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan eh­do­kas­lis­ta, Hen­na Hyy­tiä (Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat-eh­do­kas­lis­ta), Ei­la Ii­va­ri (Si­tou­tu­mat­to­mat-eh­do­kas­lis­ta), Pek­ka Ko­ti­a­ho (Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat-eh­do­kas­lis­ta), Kir­si Ahlgrén (Ih­mis­lä­hei­nen seu­ra­kun­ta­työ-eh­do­kas­lis­ta), Tar­ja Kuop­pa (Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kirk­ko-eh­do­kas­lis­ta), Kris­tii­na Jo­en­suu (Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat-eh­do­kas­lis­ta), An­ne­li Jo­ki­nen (Si­tou­tu­mat­to­mat-eh­do­kas­lis­ta), Rai­la Lind­holm (Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan eh­do­kas­lis­ta), Tyt­ti Pa­ka­ri­nen (Ih­mis­lä­hei­nen seu­ra­kun­ta­työ-eh­do­kas­lis­ta), Timo Ta­las­vir­ta (Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat-eh­do­kas­lis­ta), He­le­na Pal­mi­nen (Si­tou­tu­mat­to­mat-eh­do­kas­lis­ta), Kim­mo Ma­lin (Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat-eh­do­kas­lis­ta), Kim­mo Sii­vo­nen (Ih­mis­lä­hei­nen seu­ra­kun­ta­työ-eh­do­kas­lis­ta), Mira Vilk­man (Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kirk­ko-eh­do­kas­lis­ta), Lii­sa Kor­pe­la (Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan eh­do­kas­lis­ta), Sil­ja Sa­vo­la (Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat-eh­do­kas­lis­ta), Rai­ne Ant­to­nen (Si­tou­tu­mat­to­mat-eh­do­kas­lis­ta), An­ni Sa­li­la (Ih­mis­lä­hei­nen seu­ra­kun­ta­työ-eh­do­kas­lis­ta), Lee­na Pa­rik­ka (Ko­koo­mus ja Kir­kon Uu­dis­ta­jat-eh­do­kas­lis­ta), Ris­to Oja­la (Si­tou­tu­mat­to­mat-eh­do­kas­lis­ta).

Hollolan ääniharava oli Essi Nieminen, kuva: Jani Mahkonen

Hollolan ääniharava oli Essi Nieminen, kuva: Jani Mahkonen

Kuva: Jani Mahkonen

Tämä jut­tu päi­vit­tyy, kun ään­ten­las­ken­ta ja vaa­li­tu­los­ten ana­ly­soin­ti ete­nee.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover