JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tulos­seu­ranta: Lahden yhteinen kirk­ko­val­tuusto

Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki sai kirk­ko­val­tuus­toon lä­hes puo­let pai­kois­ta.

Lahden yhteiseen kirkkovaltuustoon äänestettiin uusia jäseniä sunnuntaina. Kuva Joutjärven kirkosta. Kuva: Jani Mahkonen

Lahden yhteiseen kirkkovaltuustoon äänestettiin uusia jäseniä sunnuntaina. Kuva Joutjärven kirkosta. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

21.11.2022
Teemu Leppänen

Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki on voit­ta­nut kirk­ko­val­tuus­to­vaa­lit Lah­des­sa. Va­lit­si­ja­yh­dis­tys saa Lah­den yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon 23 paik­kaa.

Tul­kaa kaik­ki -va­lit­si­ja­yh­dis­tys saa 13 paik­kaa.

Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas­lis­taa saa 6 paik­kaa, Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen sos. dem. vaa­li­liit­to eh­do­kas­lis­ta 5 paik­kaa, Kirk­ko kes­kel­läm­me 2 paik­kaa ja Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set 2 paik­kaa.

Oh­to Ok­sa­nen oli val­tuus­ton ää­ni­ku­nin­gas. Hän sai 141 ään­tä.

Iso­ja ää­ni­saa­lii­ta kirk­ko­val­tuus­toon ke­rä­si­vät myös Tar­ja Kol­jo­nen Kes­ki-Lah­des­ta (127 ään­tä), Mika Falk Jout­jär­vel­tä (111) ja Ur­po Kar­ja­lai­nen Kes­ki-Lah­des­ta (110). Eni­ten ää­niä saa­nei­den lu­et­te­lo on hy­vin mies­voit­toi­nen.

Ää­niä an­net­tiin Lah­den seu­ra­kun­tien vii­den pai­kal­lis­seu­ra­kun­nan alu­eel­la yh­teen­sä 5560, mikä tar­koit­taa, et­tä ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 8,9. Vuo­den 2018 vaa­leis­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 9,3, jo­ten las­kua ker­tyi muu­ta­man kym­me­nyk­sen ver­ran. En­nak­koon ää­nes­ti 4,9 pro­sent­tia seu­ra­kun­ta­lai­sis­ta.

Jani Mahkonen

Lah­den yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon kau­del­le 2023–2026 va­lit­tiin 51 val­tuu­tet­tua.

Kes­ki-Lah­den kirk­ko­val­tuu­te­tut: Tar­ja Kol­jo­nen (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Ur­po Kar­ja­lai­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Kes­ki-Lah­ti eh­do­kas­lis­ta), Han­nu Kuok­ka­nen (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Erk­ki Su­ho­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Kes­ki-Lah­ti eh­do­kas­lis­ta), Ris­to Tar­ki­ai­nen (Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas­lis­ta), Erk­ki Nie­mi­nen (Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen sos. dem. vaa­li­liit­to eh­do­kas­lis­ta, Kat­ri Ni­va­la (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Lau­ri Hal­me (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Kes­ki-Lah­ti eh­do­kas­lis­ta), Mau­no Ni­va­la (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Kari Val­ka­ma (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Kes­ki-Lah­ti eh­do­kas­lis­ta), Tar­ja Pölk­ki (Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas­lis­ta), Har­ri Lids­le (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), An­ne­li Vii­nik­ka (Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen sos. dem. vaa­li­liit­to eh­do­kas­lis­ta), Rai­mo Luuk­ka­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Kes­ki-Lah­ti eh­do­kas­lis­ta), Min­na Saa­rel­ma-Pauk­ka­la (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta)

Pai­kat ja­kaan­tu­vat seu­raa­vas­ti:

Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta 6

Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki 5

Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas­lis­ta 2

Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen sos. dem. vaa­li­liit­to eh­do­kas­lis­ta 2

Nai­sia 5

Mie­hiä 10

Lau­neen kirk­ko­val­tuu­te­tut: Ris­to Kaa­ki­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Lau­ne eh­do­kas­lis­ta), Re­gi­na Lep­pä­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Lau­ne eh­do­kas­lis­ta, Kati Lampén (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Mar­ja-Lee­na Vie­ru­mä­ki (Kirk­ko Kes­kel­läm­me eh­do­kas­lis­ta), Heik­ki Ko­ti­nur­mi (Ko­koo­mus­lai­set ja si­tou­tu­mat­to­mat eh­do­kas­lis­ta), Es­ko Tai­pa­le (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Lau­ne eh­do­kas­lis­ta), Mar­ju Mark­ka­nen (Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen sos. dem. vaa­li­liit­to eh­do­kas­lis­ta), Mart­ti Miet­tu­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Lau­ne eh­do­kas­lis­ta), Al­var Külmäsu (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Juk­ka Kol­jo­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Lau­ne eh­do­kas­lis­ta), Han­ne­le Tal­ja (Kirk­ko Kes­kel­läm­me eh­do­kas­lis­ta)

Pai­kat ja­kaan­tu­vat seu­raa­vas­ti:

Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Lau­ne eh­do­kas­lis­ta 5

Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta 2

Kirk­ko Kes­kel­läm­me eh­do­kas­lis­ta 2

Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas­lis­ta 1

Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen sos. dem. vaa­li­liit­to eh­do­kas­lis­ta 1

Nai­sia 5

Mie­hiä 6

Sal­paus­se­län kirk­ko­val­tuu­te­tut: As­ko Rai­ta (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Sal­paus­sel­kä eh­do­kas­lis­ta), Sirk­ku Pel­ko­nen (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Vuok­ko Väns­kä (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Sal­paus­sel­kä eh­do­kas­lis­ta), Tert­tu Poh­jo­lai­nen (Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas­lis­ta), An­te­ro He­lan­te­rä (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Lee­na Kaar­ti­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Sal­paus­sel­kä eh­do­kas­lis­ta), Min­na Val­lo (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Sei­ja Sun­na (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Sal­paus­sel­kä eh­do­kas­lis­ta)

Pai­kat ja­kaan­tu­vat seu­raa­vas­ti:

Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Sal­paus­sel­kä eh­do­kas­lis­ta 4

Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta 3

Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas­lis­ta 1

Nai­sia 6

Mie­hiä 2

Jout­jär­ven kirk­ko­val­tuu­te­tut: Mika Falk (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Jout­jär­vi eh­do­kas­lis­ta), Kari Si­mo­lin, (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Jout­jär­vi eh­do­kas­lis­ta), Tii­na Wal­lin (Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set eh­do­kas­lis­ta), Ma­ria Björk­man (Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas­lis­ta), Pek­ka Kemp­pai­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Jout­jär­vi eh­do­kas­lis­ta), Er­ja Rai­nio (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Jout­jär­vi eh­do­kas­lis­ta), Eli­na Tam­mi­leh­to-Jun­tu­nen (Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set eh­do­kas­lis­ta), Pau­lii­na Palo (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Veli-Pek­ka Toi­vo­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Jout­jär­vi eh­do­kas­lis­ta), Ta­pa­ni Ri­pat­ti (Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen sos. dem. vaa­li­liit­to eh­do­kas­lis­ta)

Pai­kat ja­kaan­tu­vat seu­raa­vas­ti:

Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki Jout­jär­vi eh­do­kas­lis­ta 5

Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set eh­do­kas­lis­ta 2

Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas­lis­ta 1

Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta 1

Kris­til­lis-yh­teisk­kun­nal­li­nen sos. dem. vaa­li­liit­to eh­do­kas­lis­ta 1

Nai­sia 5

Mie­hiä 5

Nas­to­lan kirk­ko­val­tuu­te­tut: Oh­to Ok­sa­nen (Nas­to­lan yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en eh­do­kas­lis­ta), Pert­ti Ar­va­ja (Nas­to­lan yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en eh­do­kas­lis­ta), Sal­la Na­tu­nen (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Päi­vi Es­ko­la (Nas­to­lan yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en eh­do­kas­lis­ta), Juha Is­tu­kais­saa­ri (Nas­to­lan yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en eh­do­kas­lis­ta), Si­nik­ka Ruus­ka (Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen sos. dem. vaa­li­liit­to eh­do­kas­lis­ta), Han­nu Rah­ko­nen (Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas­lis­ta)

Pai­kat ja­kaan­tu­vat seu­raa­vas­ti:

Nas­to­lan yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en eh­do­kas­lis­ta 4

Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta 1

Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen sos. dem. vaa­li­liit­to eh­do­kas­lis­ta 1

Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas­lis­ta 1

Nai­sia 3

Mie­hiä 4

Tämä jut­tu päi­vit­tyy, kun ään­ten­las­ken­ta ja vaa­li­tu­los­ten ana­ly­soin­ti ete­nee.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover