JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tulos­seu­ranta: Keski-Lahden seura­kun­ta­neu­vosto

Pap­pi Erk­ki Su­ho­nen löi toi­mit­ta­ja Tar­ja Kol­jo­sen li­pe­rin mi­tal­la.

Keski-Lahden seurakuntaneuvostoon valitaan seurakuntavaaleissa 16 jäsentä.

Keski-Lahden seurakuntaneuvostoon valitaan seurakuntavaaleissa 16 jäsentä.

Markku Lehtinen

20.11.2022
Janne Urpunen

Jout­jär­ven seu­ra­kun­nas­ta elä­köi­ty­nyt pap­pi Erk­ki Su­ho­nen läh­ti uu­te­na ko­kei­le­maan Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton ovea ja ke­rä­si alu­een suu­rim­man po­tin 120 ään­tä. Su­ho­nen nou­si neu­vos­toon Yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en lis­tal­ta. Ete­lä-Suo­men Sa­no­mien toi­mi­tus­pääl­lik­kö, Tul­kaa kaik­ki -lis­tan Tar­ja Kol­jo­nen uu­si paik­kan­sa 119 ää­nel­lä. Kol­man­nek­si eni­ten ää­niä, 107, ke­rä­si is­tu­van seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, Yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en Ur­po Kar­ja­lai­nen.

Pie­nim­mäl­lä ää­ni­mää­räl­lä, 44, läpi pää­si Yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en An­na-Lii­sa Hal­me.

Su­ho­sen li­säk­si uu­sia jä­se­niä seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa ovat Mar­ket­ta Iha­lai­nen, Han­nu Kuok­ka­nen, Kari Val­ka­ma, Mau­no Ni­va­la, Rai­mo Luuk­ka­nen, Har­ri Lids­le, Er­po Hei­no­lai­nen ja Til­da Strandén.

Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki sai 6 edus­ta­jaa. Tul­kaa kaik­ki -lii­ke kiri Ko­koo­mus ja si­tou­tu­mat­to­mat -va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen ohi saa­den 5 paik­kaa neu­vos­toon. Ko­koo­muk­sen ryh­mä sai 2 paik­kaa ja Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen sos.dem. vaa­li­liit­to 2 paik­kaa. Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set sai 1 pai­kan.

Mie­hiä va­li­tuis­ta on 10, nai­sia kuu­si.

Ää­nes­tysp­ro­sen­tik­si tuli 8,2. 16–17-vuo­ti­ais­ta ää­ni­oi­keut­ta käyt­ti seit­se­män hen­ki­löä eli 1,4 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta.

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­to 2023–2026: Erk­ki Su­ho­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki), Tar­ja Kol­jo­nen (Tul­kaa kaik­ki), Ur­po Kar­ja­lai­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki), Kat­ri Ni­va­la (Tul­kaa kaik­ki), Ris­to Tar­ki­ai­nen (Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tys), Erk­ki Nie­mi­nen (Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen sos.dem. vaa­li­liit­to), Mar­ket­ta Iha­lai­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki), Han­nu Kuok­ka­nen (Tul­kaa kaik­ki), Kari Val­ka­ma (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki), Mau­no Ni­va­la (Tul­kaa kaik­ki), Tar­ja Pölk­ki (Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tys), Rai­mo Luuk­ka­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki), Har­ri Lids­le (Tul­kaa kaik­ki), Er­po Hei­no­lai­nen (Kris­til­lis-yh­teis­kun­nal­li­nen sos.dem. vaa­li­liit­to), Til­da Strandén (Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set) ja An­na-Lii­sa Hal­me (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki).

Keski-Lahden ääniharava Erkki Suhonen, kuva: Jani Mahkonen

Keski-Lahden ääniharava Erkki Suhonen, kuva: Jani Mahkonen

Kuva: Jani Mahkonen

Tulkaa kaikki -listan ääniharava Tarja Koljonen, kuva: Jani Mahkonen

Tulkaa kaikki -listan ääniharava Tarja Koljonen, kuva: Jani Mahkonen

Kuva: Jani Mahkonen

 

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover