JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tulos­seu­ranta: Salpaus­selän seura­kun­ta­neu­vosto

Elä­köi­ty­nyt yli­kons­taa­pe­li As­ko Rai­ta mit­taut­ti moot­to­ri­tie­lu­ke­mat.

Salpausselän seurakuntaneuvostoon valitaan seurakuntavaaleissa 14 jäsentä.

Salpausselän seurakuntaneuvostoon valitaan seurakuntavaaleissa 14 jäsentä.

Markku Lehtinen

21.11.2022
Teemu Leppänen

En­ti­nen yli­kons­taa­pe­li As­ko Rai­ta on Sal­paus­se­län ää­ni­ha­ra­va. Hän ke­rä­si Yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en lis­tal­la 120 ään­tä. Toi­sek­si eni­ten ää­niä, 88, sai var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja Sirk­ku Pel­ko­nen. Kol­man­nek­si suu­rim­man po­tin, 78, sum­ma­si kon­ka­ri­toi­mit­ta­ja, Yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en Vuok­ko Väns­kä.

Pie­nim­mäl­lä ää­ni­mää­räl­lä, 36, läpi meni Yh­dis­ty­neen seu­ra­kun­ta­vä­en Sei­ja Sun­na.

Nai­sia va­li­tuis­ta on kah­dek­san, mie­hiä 6. Uu­sia neu­vos­tos­sa ovat Timo Hok­ka, Ila­na Jo­hans­son-Läns­ma, Ol­li Kyrö, Har­ri Met­sä­nen, Au­lik­ki Us­ki, Sa­ka­ri Val­ka­ma sekä Min­na Val­lo.

Sal­paus­se­läl­lä Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki voit­ti 6 edus­ta­jal­laan Tul­kaa kaik­ki -liik­keen, joka sai läpi 5 eh­do­kas­taan. Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien paik­ka­mää­rä on 3.

Ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 9,4. Ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta 16–17-vuo­ti­ais­ta oi­keut­taan käyt­ti 3,5 pro­sent­tia.

Salpausselän ääniharava Asko Raita, kuva: Jani Mahkonen

Salpausselän ääniharava Asko Raita, kuva: Jani Mahkonen

Kuva: Jani Mahkonen

Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta­neu­vos­to 2023-2026: As­ko Rai­ta (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki, Sal­paus­sel­kä eh­do­kas­lis­ta), Min­na Val­lo (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Tert­tu Poh­jo­lai­nen (Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas­lis­ta), Lee­na Kaar­ti­nen (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki, Sal­paus­sel­kä eh­do­kas­lis­ta), Sirk­ku Pel­ko­nen (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Au­lik­ki Us­ki (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki, Sal­paus­sel­kä eh­do­kas­lis­ta), An­te­ro He­lan­te­rä (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Ila­na Jo­hans­son-Läns­man (Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas­lis­ta), Sei­ja Sun­na (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki, Sal­paus­sel­kä eh­do­kas­lis­ta), Timo Hok­ka (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta), Sa­ka­ri Val­ka­ma (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki, Sal­paus­sel­kä eh­do­kas­lis­ta), Har­ri Met­sä­nen (Ko­koo­mus­lais­ten ja si­tou­tu­mat­to­mien va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­do­kas­lis­ta), Ol­li Kyrö (Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki, Sal­paus­sel­kä eh­do­kas­lis­ta), Mer­ja Sa­vo­lai­nen (Tul­kaa kaik­ki eh­do­kas­lis­ta).

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover