JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tällainen on vuoden 2022 erikois­pos­ti­leima, jota saa joulun alla vain Lahdesta

Tapani Talari

25.11.2022
Teemu Leppänen

Sei­mi­kau­pun­ki Lah­ti -eri­kois­pos­ti­lei­mo­ja lei­ma­taan jäl­leen jou­lu­kuun 1. päi­väs­tä al­ka­en. Käy­tös­sä on jär­jes­tyk­ses­sään 17. jou­lu­e­ri­kois­lei­ma, joka to­teu­tuu Lah­den seu­ra­kun­tien, Pos­tin ja Lah­den pos­ti­merk­ki­ker­hon yh­teis­työ­nä.

Pe­rin­teis­tä kuva-ai­het­ta, Jee­sus-lap­si van­hem­pi­neen ja Ris­tin­kir­kon tor­nin ylä­o­sa, täy­den­tää tänä vuon­na rau­han­kyyh­ky, joka kan­taa no­kas­saan olii­vi­puun ok­saa. Lei­man on suun­ni­tel­lut ai­em­pien vuo­sien ta­paan he­ral­dik­ko Ta­pa­ni Ta­la­ri.

Lah­den pos­ti­merk­ki­ker­hon tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, et­tä kuva-ai­heel­la toi­vo­taan rau­haa maa­il­maan, mil­lä vii­ta­taan eri­tyi­ses­ti Uk­rai­nan so­taan.

Eri­kois­lei­mo­ja saa pos­ti­lä­he­tyk­siin per­jan­tai­hin 16.12. saak­ka. Lei­mat­ta­vak­si jä­tet­tä­vän kir­je­pos­tin pos­ti­laa­tik­ko si­jait­see Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män vi­ras­ton ja Ma­ri­an Kam­ma­rin edus­tal­la osoit­tees­sa Va­pau­den­ka­tu 6.

Laa­tik­koon jä­te­tyt lä­he­tyk­set lei­ma­taan päi­vit­täin. Kaik­ki­na lei­maus­päi­vi­nä on käy­tös­sä ky­sei­sen päi­vän päi­vä­mää­räl­lä va­rus­tet­tu lei­ma­sin.

Lah­den pos­ti­merk­ki­ker­ho on lei­maa­mas­sa lä­he­tyk­siä Ma­ri­an Kam­ma­rin au­las­sa. Lä­he­tyk­set voi jät­tää myös sin­ne lei­mat­ta­vak­si ja edel­leen pos­ti­tet­ta­vak­si tai saa­da ne mu­kaan.

Myy­tä­vä­nä on jou­lu­pos­ti­merk­ke­jä sekä -kort­te­ja. Esil­lä on Lah­den pos­ti­merk­ki­ker­hon jä­sen­ten jou­lu­ai­hei­sis­ta pos­ti­kort­ti- ja -merk­ki­ko­ko­el­mis­ta koot­tu näyt­te­ly.

Sei­mi­kau­pun­ki Lah­ti -eri­kois­pos­ti­lei­mo­ja lyö­dään pos­ti­lä­he­tyk­siin 1.12.–16.12 klo 10–15 Ma­ri­an Kam­ma­rin au­las­sa, os. Va­pau­den­ka­tu 6, Lah­ti. Sun­nun­tai­na ja it­se­näi­syys­päi­vä­nä lei­maus­pis­te on kiin­ni, jol­loin lä­he­tyk­set voi jät­tää ul­ko-ovel­la ole­vaan pos­ti­laa­tik­koon.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover