JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Lahden Gospelkuoro konsertoi joulusta ysäri­kuor­ru­tuk­sella – "Jotkut tulevat kuulemaan biisin, jota ei kuule missään muualla"

Kuva: Jani Mahkonen

Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

2.12.2022
Janne Urpunen

Lah­den Gos­pel­kuo­ron pe­rin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti kuor­ru­te­taan 1990-lu­vul­la. Ysä­ri­sä­vy­jä kon­sert­tiin tuo­vat Whit­ney Hous­to­nin tun­ne­tuk­si te­ke­miä jou­lu­lau­lu­ja tul­kit­se­va Ast­rid Ni­co­le sekä ky­sei­sel­lä vuo­si­kym­me­nel­lä Wal­do’s Pe­op­le -yh­ty­een pe­rus­ta­nut Wal­do eli Mar­ko Rei­jo­nen.

– Tu­tus­tuin Wal­doon kol­me vuot­ta sit­ten, kun hän pyy­si mei­dän po­ruk­kaa Hi­mok­sel­le Jy­sä­ri-fes­ta­reil­le taus­ta­köö­rik­si. Nyt on vas­ta­vie­rai­lun ai­ka, ker­too Gos­pel­kuo­ron joh­ta­ja Mar­jaa­na Tu­ru­nen.

Ni­co­le vai­kut­taa tätä ny­kyä Wal­do’s Pe­op­les­sa. Gos­pel­ma­maan hän teki vai­ku­tuk­sen te­le­vi­si­os­sa The Voi­ce of Fin­land -oh­jel­mas­sa.

– Kun olin tuo­ma­ri­na All To­get­her Now -oh­jel­mas­sa, jos­sa hän oli kil­pai­le­mas­sa, tu­tus­tuim­me pa­rem­min. Mie­les­tä­ni hän on pa­ras tyyp­pi näis­sä Ame­ri­kan-mei­nin­geis­sä Suo­mes­sa täl­lä het­kel­lä.

Ysä­ri­sä­vel­mien li­säk­si kuul­laan tuo­reem­paa ame­rik­ka­lais­ta gos­pe­lia sekä pi­tem­pään kuo­ron oh­jel­mis­toon kuu­lu­nut­ta mu­siik­kia. Oh­jel­mis­tos­ta yli puo­let kuo­ro esit­tää il­man so­lis­tia.

– Uu­dem­paa mu­siik­kia edus­ta­vat Kirk Frank­li­nin oh­jel­mis­tos­ta poi­mi­tut Love The­o­ry ja Gon­na Be A Lo­ve­ly Day. Mar­juk­ka Paa­na­sen sä­vel­tä­mä ja sa­noit­ta­ma Ih­me kuul­laan, ku­ten on kuul­tu sii­tä läh­tien, kun sen noin 15 vuot­ta sit­ten sat­tu­mal­ta löy­sin. Jot­kut sa­no­vat, et­tä tu­le­vat kon­sert­tiin ihan sen ta­kia, et­tä kuu­le­vat bii­sin, jota ei kuu­le mis­sään muu­al­la. 

Il­lan päät­tää Ira Mul­ta­har­ju uu­del­la oh­jel­mis­tol­laan.

– Ira on ol­lut mu­ka­na var­maan yli 15 vuot­ta joka ker­ta. Hän on niin uniik­ki mus­tan gos­pe­lin nai­sää­nien jou­kos­sa Suo­mes­sa. Jos kuun­te­len Ma­ha­lia Jack­so­nia, sa­maa bii­siä mitä Ira ve­tää, mie­tin, et­tä kum­pi täs­sä lau­laa. Ira on to­del­la kova, Tu­ru­nen heh­kut­taa.

Pi­a­nis­ti As­ko Tur­ki­an joh­ta­mas­sa bän­dis­sä soit­ta­vat Apu­lan­nas­ta ja Blan­cos­ta tut­tu ki­ta­ris­ti Pau­li Hau­ta-aho, ur­ku­ri Mat­ti Hus­si, ba­sis­ti Ant­ti Ak­ka­nen, rum­pa­li Lari Lius sekä pu­hal­ta­jat Mart­ti Peip­po, Timo Hii­pak­ka ja Tee­mu Sal­mi. Kon­ser­tin juon­taa Kris­se Sal­mi­nen.

Lah­den Gos­pel­kuo­ron Gos­pel Christ­mas -kon­ser­tit tors­tai­na 22.12. klo 17 ja 20 Ris­tin­kir­kos­sa. Lip­pu mak­saa 30 eu­roa. Lip­pu­ja voi os­taa Lip­pu­pis­tees­tä, kuo­ro­lai­sil­ta ja kir­kon ovel­ta.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover