JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Jipun ja Miikka Kallion erikoinen Jeesuksen kuolin­päivän muistolle – "Impro­vi­soin­nille jätetään varaa, mutta pyritään kunni­oit­ta­maan hiljai­suutta ristin äärellä"

Jippu. Kuva: Juha Mustonen/WSOY

Jippu. Kuva: Juha Mustonen/WSOY

Juha Mustonen/WSOY

5.4.2022
Janne Urpunen

"Tun­nel­mal­li­nen, in­tii­mi ja herk­kä. Hy­vin rii­sut­tu ko­ko­nai­suus." Näin ku­vaa Lah­den seu­ra­kun­tien pää­si­äis­kon­sert­tia lau­la­ja-evan­ke­lis­ta Jip­pu. Kon­ser­tis­sa Jip­pua, oi­ke­al­ta ni­mel­tään Meri-Tuu­li Elo­rin­ne, sä­es­tää pi­a­nol­la seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­muu­sik­ko Miik­ka Kal­lio. Ky­sees­sä on eri­kois­tuo­tan­to.

– Yleen­sä mi­nul­la on oma pi­a­nis­ti sä­es­tä­mäs­sä. Mi­nul­le uu­den sä­es­tä­jän kans­sa esiin­ty­mi­nen ei ole help­poa. Li­säk­si kun teh­dään täl­lais­ta Yo­u­Tu­be-jut­tua, esi­tyk­ses­sä pi­tää ol­la to­del­la he­reil­lä ja läs­nä. Kon­tak­ti ylei­söön ote­taan ka­me­roi­den kaut­ta. Sik­si in­tii­miys on ai­noa oi­kea lä­hes­ty­mis­ta­pa. Ei voi al­kaa tuut­taa­maan tai hil­lu­maan, lau­la­ja sa­noo.

Il­mai­su­ta­pa tu­kee tee­maa. Kris­tuk­sen ris­tiin­nau­lit­se­mis- ja kuo­lin­päi­vä, jo­hon kon­sert­ti ni­vou­tuu, on Ji­pul­le hil­jen­ty­mi­sen ja sy­vän kun­ni­oi­tuk­sen paik­ka.

– Pit­kä­per­jan­tai on mi­nul­le tosi pyhä päi­vä. Sil­loin ei ko­ros­te­ta omaa tai­tu­ruut­ta, vaan esiin­ny­tään nöy­räs­ti. Ris­tin al­la, kun Kris­tus kär­si, ei ku­kaan lau­la­nut. Lau­lu­jen lä­hes­ty­mis­ta­pa pi­tää ol­la Kris­tuk­sen kär­si­mys­tä kun­ni­oit­ta­va.

Tans­si­mi­nen ei kuu­lu Ji­pun pit­kä­per­jan­tai­hin.

– Eh­dot­to­mas­ti ei. Sii­hen ei kuu­lu ylis­tyk­sel­li­syys, vaan syn­nin pal­jas­tu­mi­nen, Kris­tuk­sen so­vin­non syvä ym­mär­tä­mi­nen ja Kris­tuk­sen ve­ren ko­ros­tus. Sil­loin vuo­da­tet­tiin veri, joka pe­las­ti tä­män maa­il­man. Se oli val­ta­va päi­vä. Sil­loin, kun olem­me Gol­ga­tal­la, mei­dän pi­tää kat­soa omaa syn­ti­syyt­täm­me. Se ei ole ila­koin­nin ai­kaa.

Kon­ser­tis­sa kuul­laan Ji­pun tuo­reim­man al­bu­min Get­se­ma­nen kap­pa­lei­ta: Ji­pun omia sä­vel­lyk­siä ja van­ho­ja hen­gel­li­siä lai­no­ja.

Get­se­ma­nel­la on to­del­la van­ho­ja hen­gel­li­siä lau­lu­ja, ku­ten Me­ren tie­dän, mut­ta mu­kaan (kon­sert­tiin) otet­tiin myös Via Do­lo­ro­sa, jota Ei­ja Me­ri­lä on esit­tä­nyt pal­jon. Lau­lu­jen vä­lis­sä ker­ron us­kos­ta­ni. Ai­ka evan­ke­li­oi­va il­ta tu­los­sa.

Kap­pa­lei­den so­vi­tuk­siin ei Ji­pun mu­kaan kos­ke­ta ai­na­kaan isol­la kä­del­lä.

– Poh­ja­na ovat Get­se­ma­nen tuot­ta­jan Joo­na­tan Rau­ti­on so­vi­tuk­set. Imp­ro­vi­soin­nil­le ja va­paal­le tul­kin­nal­le jä­te­tään va­raa, mut­ta py­ri­tään kun­ni­oit­ta­maan sitä hil­jai­suut­ta, kuin­ka ris­tin ää­rel­lä kuu­luu ol­la, lau­la­ja-evan­ke­lis­ta sa­noo.

Ji­pun ja Miik­ka Kal­li­on pää­si­äis­kon­sert­ti kat­sot­ta­vis­sa 15. huh­ti­kuu­ta klo 20 al­ka­en Lah­den seu­ra­kun­tien Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

Lue lisää aiheesta

Maria Immosen mukaan on suuri etu, että Luterilainen maailmanliitto voi Ukrainan auttamisessa tukeutua paikalliskirkkoihin. Kuva: LWF/A. Danielsson

Maria Immosen mukaan on suuri etu, että Luterilainen maailmanliitto voi Ukrainan auttamisessa tukeutua paikalliskirkkoihin. Kuva: LWF/A. Danielsson

LWF/A. Danielsson

Artikkelit
13.4.2022

Huma­ni­taa­rista avus­tus­työtä johtava Maria Immonen uskoo: "Valtavan kärsimyksen jälkeen koittaa valo"

Isä Damaskinos (oik.) litsaamassa pääsiäismunia luostarin johtajan, arkkimandriitta Aleksioksen kanssa. Litsaaminen tarkoittaa kahden keitetyn kananmunan iskemistä toisiinsa niin, että se, jonka kananmuna pysyy ehjänä, "voittaa" litsaamisen. Tällaista tapaa on ympäri ortodoksista maailmaa, niin Suomessa kuin Kreikassakin. Kuva: Ksenofontoksen luostari

Isä Damaskinos (oik.) litsaamassa pääsiäismunia luostarin johtajan, arkkimandriitta Aleksioksen kanssa. Litsaaminen tarkoittaa kahden keitetyn kananmunan iskemistä toisiinsa niin, että se, jonka kananmuna pysyy ehjänä, "voittaa" litsaamisen. Tällaista tapaa on ympäri ortodoksista maailmaa, niin Suomessa kuin Kreikassakin. Kuva: Ksenofontoksen luostari

Ksenofontoksen luostari

Artikkelit
13.4.2022

Isä Damaskinos, millainen on pääsiäinen Kreikan Athos­vuo­rella?

Lahden seurakunnat

Mielipiteet
8.4.2022

Pääsi­äis­ter­vehdys: Miksi Jumala sammutti taas valot?

Tytti Jäppiselle pääsiäinen on usein vilkasta työsesonkia. Lapsena ja nuorena hän vietti monta pääsiäistä Lapin maisemissa, mutta aikuisiän pääsiäistraditiot ovat vielä muotoutumisvaiheessa. "Kuuntelen esimerkiksi musiikkia sen mukaan, mitä päivää pääsiäisestä eletään. Tapoihini on kuulunut myös joko pääsiäisyön tai pääsiäispäivän messussa käyminen." Kuva: Jani Mahkonen

Tytti Jäppiselle pääsiäinen on usein vilkasta työsesonkia. Lapsena ja nuorena hän vietti monta pääsiäistä Lapin maisemissa, mutta aikuisiän pääsiäistraditiot ovat vielä muotoutumisvaiheessa. "Kuuntelen esimerkiksi musiikkia sen mukaan, mitä päivää pääsiäisestä eletään. Tapoihini on kuulunut myös joko pääsiäisyön tai pääsiäispäivän messussa käyminen." Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
8.4.2022

"Draama parhaim­mil­laan" – Pääsiäinen on juhla, jonka tunnelmia teat­te­ri­kas­vat­taja Tytti Jäppinen elää vahvasti läpi mielessään

Munia tuova ja kätkevä pupu oli lapsille iloa tuottava suosittu pääsiäishahmo jo 1600-luvun Keski-Euroopassa, etenkin protestanttien parissa. Kuva: Jani Mahkonen

Munia tuova ja kätkevä pupu oli lapsille iloa tuottava suosittu pääsiäishahmo jo 1600-luvun Keski-Euroopassa, etenkin protestanttien parissa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
7.4.2022

Yllä­tys­munia, mustaa puuroa ja pyhillä oksilla huiskintaa – suomalaiset pääsi­äis­tavat ovat värikäs sekoitus uskon­nol­lista kuvastoa ja kansan­pe­rin­nettä

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover