JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

”Terve sielu terveessä ruumiissa.” – Pitääkö sanonta paikkansa, hyvin­voin­ti­val­men­taja Elsa Nurminen?

Jani Mahkonen

18.8.2022
Anna Vuorinen

Ter­vey­des­tä on pal­jon sa­non­to­ja. Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan las­te­noh­jaa­ja El­sa Nur­mi­nen vai­kut­taa myös hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja­na. Nur­mi­nen vas­ta­si, kuin­ka pal­jon sa­non­nois­sa on pe­rää.

”Ter­ve sie­lu ter­vees­sä ruu­miis­sa.”

– Mie­len ja ke­hon, hen­ki­sen ja fyy­si­sen suh­de on kiis­ta­ton. Kaik­ki vai­kut­taa kaik­keen. Jos­kus jou­tuu­kin te­ke­mään sa­la­po­lii­si­työ­tä, mikä asi­ak­kaal­la on poh­jim­mil­taan pie­les­sä.

”Näl­kä on ruo­an pa­ras maus­te.”

– On hyvä, et­tä tun­nis­taa ter­veen nä­län ja toi­saal­ta myös kyl­läi­syy­den tun­teen. Jos syö­mään al­ka­es­sa on huu­ta­va näl­kä, edel­li­ses­tä ate­ri­as­ta on jo lii­an kau­an. Sään­nöl­li­syys on tär­ke­ää.

”Iloi­nen mie­li pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä.”

– Iloi­suus ei tie­ten­kään ole tae ter­vey­des­tä, mut­ta myön­tei­nen mie­li pi­tää sai­ras­tu­mis­kier­ret­tä pa­rem­min loi­tol­la kuin kiel­tei­nen. Li­säk­si se an­taa voi­maa omas­ta hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­seen.

”Vesi van­hin voi­te­his­ta.”

– Vesi on to­del­la tär­ke­ää ke­hol­lem­me. Vet­tä pi­täi­si juo­da jo en­nen kuin on jano ja mie­lel­lään 1,5–2 lit­raa päi­väs­sä. Vä­sy­nyt ja ve­tä­mä­tön olo ker­to­vat nes­te­hu­kas­ta.

”Pidä huol­ta ke­hos­ta­si. Se on ai­noa paik­ka, jos­sa si­nun on asut­ta­va.”

– Tämä on yk­si par­hais­ta sa­non­nois­ta. Nau­lan kan­taan. Mo­nes­ti pi­däm­me pa­rem­paa huol­ta ta­los­tam­me tai au­tos­tam­me kuin omas­ta ruu­miis­tam­me.

Lue myös El­sa Nur­mi­sen pit­kä Kas­vot-haas­tat­te­lu.

Lue lisää aiheesta

Mielipiteet
18.8.2022

Kun vapautuu eräästä tietystä pelosta, voi huomata, että hyvä arki löytyykin läheltä

Elsa Nurminen miettii, että suomalainen sisu ei ole hyvinvoinnista huolehtimisessa aina pelkästään myönteinen asia. ”On huono juttu, jos elämä on esimerkiksi selviytymistä lomasta lomaan. Kunpa osaisimme hakea ja antaa apua ennaltaehkäisevästi.” Kuva: Jani Mahkonen

Elsa Nurminen miettii, että suomalainen sisu ei ole hyvinvoinnista huolehtimisessa aina pelkästään myönteinen asia. ”On huono juttu, jos elämä on esimerkiksi selviytymistä lomasta lomaan. Kunpa osaisimme hakea ja antaa apua ennaltaehkäisevästi.” Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
18.8.2022

Seurakunnan laste­noh­jaaja Elsa Nurminen vaikuttaa myös hyvin­voin­ti­val­men­ta­jana – "Hyvinvointi kannattaa juurruttaa osaksi omaa arkea"

Kari Karjalainen (3. vas.) vetää kahta Lahden seurakuntien puhallinorkesteria. ”Harrastajille sovitukset on tehtävä helpommiksi soittaa, mutta kun niin tehdään, orkesteri soi komeasti”, Karjalainen sanoo. Kuva: Jani Mahkonen

Kari Karjalainen (3. vas.) vetää kahta Lahden seurakuntien puhallinorkesteria. ”Harrastajille sovitukset on tehtävä helpommiksi soittaa, mutta kun niin tehdään, orkesteri soi komeasti”, Karjalainen sanoo. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
17.8.2022

Lahden seura­kun­nissa toimii useita musiikki- ja lauluryhmiä – kolme vetäjää kertoo, mistä heidän ryhmässään on kyse

Milja Kähkönen sai digineuvontaa Ruutuystävien projektipäällikkö Elina Waajakoskelta Marian Kammarissa elokuussa. Kuva: Jani Mahkonen

Milja Kähkönen sai digineuvontaa Ruutuystävien projektipäällikkö Elina Waajakoskelta Marian Kammarissa elokuussa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Menot
17.8.2022

Piipahdus Marian Kammarissa tekee mummosta digi­tai­turin – "Edes omaiset eivät usko"

Eeva Salonen sanoo, ettei tunnilla voi tanssia väärin. ”Gospelliikunnan kautta olen oppinut hyväksymään kehoni ja päässyt nauttimaan liikkeen tuomasta mielen vapautumisesta.” Kuva: Jani Mahkonen

Eeva Salonen sanoo, ettei tunnilla voi tanssia väärin. ”Gospelliikunnan kautta olen oppinut hyväksymään kehoni ja päässyt nauttimaan liikkeen tuomasta mielen vapautumisesta.” Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Uutiset
17.8.2022

Gospel­lii­kunta vetää väkeä – "Tanssi gospelin tahtiin avaa kehon ja mielen"

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover