JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

”Terve sielu terveessä ruumiissa.” – Pitääkö sanonta paikkansa, hyvin­voin­ti­val­men­taja Elsa Nurminen?

Jani Mahkonen

18.8.2022
Anna Vuorinen

Ter­vey­des­tä on pal­jon sa­non­to­ja. Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan las­te­noh­jaa­ja El­sa Nur­mi­nen vai­kut­taa myös hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja­na. Nur­mi­nen vas­ta­si, kuin­ka pal­jon sa­non­nois­sa on pe­rää.

”Ter­ve sie­lu ter­vees­sä ruu­miis­sa.”

– Mie­len ja ke­hon, hen­ki­sen ja fyy­si­sen suh­de on kiis­ta­ton. Kaik­ki vai­kut­taa kaik­keen. Jos­kus jou­tuu­kin te­ke­mään sa­la­po­lii­si­työ­tä, mikä asi­ak­kaal­la on poh­jim­mil­taan pie­les­sä.

”Näl­kä on ruo­an pa­ras maus­te.”

– On hyvä, et­tä tun­nis­taa ter­veen nä­län ja toi­saal­ta myös kyl­läi­syy­den tun­teen. Jos syö­mään al­ka­es­sa on huu­ta­va näl­kä, edel­li­ses­tä ate­ri­as­ta on jo lii­an kau­an. Sään­nöl­li­syys on tär­ke­ää.

”Iloi­nen mie­li pi­tää ih­mi­sen ter­vee­nä.”

– Iloi­suus ei tie­ten­kään ole tae ter­vey­des­tä, mut­ta myön­tei­nen mie­li pi­tää sai­ras­tu­mis­kier­ret­tä pa­rem­min loi­tol­la kuin kiel­tei­nen. Li­säk­si se an­taa voi­maa omas­ta hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­seen.

”Vesi van­hin voi­te­his­ta.”

– Vesi on to­del­la tär­ke­ää ke­hol­lem­me. Vet­tä pi­täi­si juo­da jo en­nen kuin on jano ja mie­lel­lään 1,5–2 lit­raa päi­väs­sä. Vä­sy­nyt ja ve­tä­mä­tön olo ker­to­vat nes­te­hu­kas­ta.

”Pidä huol­ta ke­hos­ta­si. Se on ai­noa paik­ka, jos­sa si­nun on asut­ta­va.”

– Tämä on yk­si par­hais­ta sa­non­nois­ta. Nau­lan kan­taan. Mo­nes­ti pi­däm­me pa­rem­paa huol­ta ta­los­tam­me tai au­tos­tam­me kuin omas­ta ruu­miis­tam­me.

Lue myös El­sa Nur­mi­sen pit­kä Kas­vot-haas­tat­te­lu.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover