JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tulos­seu­ranta: Taini­on­virran kirk­ko­val­tuusto

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan vaa­lit käy­tiin kah­den lis­tan kes­ken. Sys­män eh­dok­kaat sai­vat kirk­ko­val­tuus­toon yh­den ää­nen enem­mis­tön Har­to­lan eh­dok­kai­siin ver­rat­tu­na.

Tainionvirran kirkkovaltuustoon valitaan seurakuntavaaleissa 19 valtuutettua. Kuvassa Hartolan kirkko.

Tainionvirran kirkkovaltuustoon valitaan seurakuntavaaleissa 19 valtuutettua. Kuvassa Hartolan kirkko.

20.11.2022
Janne Urpunen

Tai­ni­on­vir­ral­ta eni­ten ää­niä, 90, sai yrit­tä­jä Rei­jo Lång. Hän oli eh­dol­la A-eh­do­kas­lis­tal­ta eli Har­to­las­ta. Yrit­tä­jä San­na Val­jak­ka, sa­mal­ta lis­tal­ta, sai toi­sek­si eni­ten ää­niä, 71. Kol­man­nek­si eni­ten ää­niä, 68, ko­ko­si Jere Por­va­ri, met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­ri Har­to­las­ta.

B-eh­do­kas­lis­tal­ta eli Sys­mäs­tä eni­ten ää­niä sai­vat elä­ke­läi­nen Veik­ko Kyl­lö­nen, 59, esit­te­li­jä Min­na Veis­ti­lä, 58, ja so­si­aa­li­työn­te­ki­jä Maa­rit Hildén, 56.

Vii­mei­se­nä läpi meni A-eh­do­kas­lis­tan Toni Mil­ler 13 ää­nel­lä ja ver­taus­lu­vul­la 46.0. Han­nu Ou­ti­nen, B-lis­ta, jäi en­sim­mäi­sel­le va­ra­si­jal­le 18 ää­nel­lä ver­taus­lu­vul­la 45.9.

Tai­ni­on­vir­ral­la ää­ni­oi­keut­taan käyt­ti 22,5 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. 16–17-vuo­ti­ai­den ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 12,2.

Hartolan ääniharava oli Reijo Lång, kuva: Jani Mahkonen

Hartolan ääniharava oli Reijo Lång, kuva: Jani Mahkonen

Kuva: Jani Mahkonen

Sysmän ääniharava oli Veikko Kyllönen, kuva: Jani Mahkonen

Sysmän ääniharava oli Veikko Kyllönen, kuva: Jani Mahkonen

Kuva: Jani Mahkonen

Val­tuus­toon va­lit­tiin 10 val­tuu­tet­tua Sys­mäs­tä ja yh­dek­sän Har­to­las­ta. Va­li­tuis­ta nai­sia on 11 ja mie­hiä kah­dek­san.

Tai­ni­on­vir­ran kirk­ko­val­tuus­to 2023–2026: Veik­ko Kyl­lö­nen (B eh­do­kas­lis­ta), Rei­jo Lång (A eh­do­kas­lis­ta), Min­na Veis­ti­lä (B eh­do­kas­lis­ta), San­na Val­jak­ka (A eh­do­kas­lis­ta), Maa­rit Hildén (B eh­do­kas­lis­ta), Jere Por­va­ri (A eh­do­kas­lis­ta), Pirk­ko Ran­ta­ha­ka­la (B eh­do­kas­lis­ta), Han­nu Jär­vi­nen (A eh­do­kas­lis­ta), Ee­va-Lii­sa Kir­ves (B eh­do­kas­lis­ta), Jar­mo Hei­no­nen (B eh­do­kas­lis­ta), Ma­rit­ta Vir­ta­nen (A eh­do­kas­lis­ta), Ei­ja Vi­ro­lai­nen-Nur­mi­nen (B eh­do­kas­lis­ta), Sei­ja Luk­ka­ri (A eh­do­kas­lis­ta), Rai­ja Hörk­kö (B eh­do­kas­lis­ta), Mai­ja Pen­ti­käi­nen-Lai­ne (A eh­do­kas­lis­ta), Jou­ko Aar­to­lah­ti (B eh­do­kas­lis­ta), Riit­ta Saa­ri­kan­gas (A eh­do­kas­lis­ta), Ari Ha­mi­na (B eh­do­kas­lis­ta) ja Toni Mil­ler (A eh­do­kas­lis­ta).

Jut­tua kor­jat­tu 21.11. klo 16.06: Ju­tus­sa luki ai­em­min vir­heel­li­ses­ti, et­tä val­tuus­toon va­lit­tiin 10 val­tuu­tet­tua Har­to­las­ta ja 9 Sys­mäs­tä. To­del­li­suu­des­sa pai­kat ja­et­tiin toi­sin päin lis­to­jen kes­ken.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover