JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Tehtäväni on välittää musiikin iloa ja voimaa eteenpäin" – Ristin­kirkon remontti vie kanttorien kesä­kon­sertit eri puolille Lahtea

Kanttori Anne Käki-Kuorikoski soitti kuvaustilanteessa Nastolan kirkossa. Kesäkonsertissa hän esiintyy Joutjärven kirkossa. Kuva: Oskari Juhonen

Kanttori Anne Käki-Kuorikoski soitti kuvaustilanteessa Nastolan kirkossa. Kesäkonsertissa hän esiintyy Joutjärven kirkossa. Kuva: Oskari Juhonen

Oskari Juhonen

1.6.2022
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­tien kant­to­rien puo­li­tun­ti­set kes­ki­päi­vän kon­ser­tit ovat tänä ke­sä­nä uu­den edes­sä. Ris­tin­kir­kon re­mont­ti sul­ki kon­sert­tien pe­rin­tei­sen pi­to­pai­kan, jo­ten kant­to­rit pi­tä­vät ke­sä­kon­sert­tin­sa eri puo­lel­la Lah­tea.

Vii­me vuo­si­na kon­ser­tit ovat ke­rän­neet ylei­söä 70–100 hen­keä.

– Täl­lä ker­taa ylei­sö­mää­rä on vä­hän jän­ni­tys­kin. Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä ku­kaan meis­tä ei vie­lä tie­dä, mi­ten tämä toi­mii, sa­noo Nas­to­lan seu­ra­kun­nan kant­to­ri, kirk­ko­muu­sik­ko An­ne Käki-Kuo­ri­kos­ki, joka esiin­tyy Jout­jär­ven kir­kos­sa tors­tai­na 9. ke­sä­kuu­ta.

Kon­sert­tien kaut­ta tuo­daan esil­le Ris­tin­kir­kon si­jaan mui­ta kirk­ko­ja ja kap­pe­lei­ta.

– To­den­nä­köi­ses­ti myös ylei­sös­sä on eri ih­mi­siä kuin vii­me vuo­si­na on käy­nyt.

Ai­na­kin osa kant­to­reis­ta soit­taa muu­al­la kuin ko­ti­kir­kos­saan, jol­loin myös ylei­sön ko­ti­seu­ra­kun­taan saa­puu kon­ser­toi­maan muu kuin tut­tu kant­to­ri.

Kon­ser­teis­sa kuul­laan mu­siik­kia ”elä­män kau­neu­des­ta ja kes­ki­ke­sän sä­ve­liä”.

Käki-Kuo­ri­kos­ki ker­too ai­ko­van­sa soit­taa flyy­ge­lil­lä ja kirk­kou­ruil­la, mitä hän ker­too suun­ni­tel­leen­sa jo kon­sert­ti­paik­kaa va­li­tes­saan.

– Pi­a­no on ol­lut en­sim­mäi­nen inst­ru­ment­ti­ni, jo­hon on syn­ty­nyt rak­kaus ja jon­ka kaut­ta olen in­nos­tu­nut mu­sii­kis­ta ja soit­ta­mi­ses­ta. Sen jäl­keen ovat ural­le­ni tul­leet urut ja kirk­ko­mu­siik­ki.

Kon­sert­ti­sar­jan ide­a­na on, pait­si tar­jo­ta mu­siik­kie­lä­myk­siä, an­taa kant­to­reil­le mah­dol­li­suus pääs­tä kon­ser­toi­maan.

– Kant­to­rin työ on toki mo­ni­puo­lis­ta, mut­ta ar­ki ei ole kon­sert­ti­muu­si­kon elä­mää. Mo­nes­sa meis­tä on si­säl­lä muu­sik­ko, joka ha­lu­aa esiin­tyä myös it­se ja tuot­taa mu­siik­kia ih­mis­ten ilok­si, Käki-Kuo­ri­kos­ki sa­noo.

– It­se tyk­kään esiin­tyä, vaik­ka se on­kin ai­ka jän­nit­tä­vää. Ajat­te­len, et­tä jos mi­nul­le on an­net­tu mu­sii­kin ja soit­ta­mi­sen lah­ja, jota olen it­se ja­los­ta­nut, niin mi­nul­la on teh­tä­vä vä­lit­tää mu­sii­kin iloa ja voi­maa eteen­päin ih­mi­sil­le. Us­kon, et­tä mu­siik­ki kos­ket­taa ja mo­net ih­mi­set saa­vat sii­tä iloa ja loh­tua ja tu­kea elä­mään­sä. Pie­ni­kin kon­sert­ti voi kos­ket­taa ih­mis­tä sy­väl­tä­kin. Se voi ol­la pie­ni kas­te­hel­mi päi­väs­sä.

Ke­sä­päi­vän mu­siik­ki­het­ki -kon­ser­tit joka tors­tai 2.6.–28.7. klo 12. Kon­sert­ti­sar­ja kier­tää lah­te­lai­sia kirk­ko­ja, seu­ra­kun­ta­ko­te­ja ja kap­pe­lei­ta. Pai­kat ja esiin­ty­jät löy­ty­vät

tääl­tä ja ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta Lah­den­seu­ra­kun­nat.fi.

Lue lisää aiheesta

Sanan Suvipäivien pääsihteeri ja Hollolan seurakunnan  pappi Hanna-Leena Penttilä toivoo, että ihmiset löytäisivät tapahtumaan vaikkapa ”matkalla Prismaan”. Kuva: Jani Mahkonen

Sanan Suvipäivien pääsihteeri ja Hollolan seurakunnan pappi Hanna-Leena Penttilä toivoo, että ihmiset löytäisivät tapahtumaan vaikkapa ”matkalla Prismaan”. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
3.6.2022

Tavisten juhlat – Hollolaan saapuva Sanan Suvipäivät on kerännyt vuosittain 5 000 kävijää

Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen kertoo, että Vierumäki valittiin Lähetyksen Kesäpäivien tapahtumapaikaksi, koska siellä on ihmisten helppo viihtyä muutenkin. Ohjelmassa on muun muassa juoksuopastusta ja yhteislenkki. Kuva: Oskari Juhonen

Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen kertoo, että Vierumäki valittiin Lähetyksen Kesäpäivien tapahtumapaikaksi, koska siellä on ihmisten helppo viihtyä muutenkin. Ohjelmassa on muun muassa juoksuopastusta ja yhteislenkki. Kuva: Oskari Juhonen

Oskari Juhonen

Artikkelit
3.6.2022

Turbo­ah­detun tapahtuman sijaan paljon vapaa-ajan tekemistä – Kylväjä haluaa kesä­päi­vil­leen ensi­ker­ta­laisia ja tuo keskustelut lähe­tys­työstä Suomen Urhei­luo­pis­tolle

Kummi voi olla lapsen elämässä mukana monella tapaa. Elias Mikkonen heitti frisbeegolfia yhdessä kummitätinsä Riikka Pyykkösen kanssa viime keväänä Hollolan järvimaisemissa. Kuva: Markus Luukkonen

Kummi voi olla lapsen elämässä mukana monella tapaa. Elias Mikkonen heitti frisbeegolfia yhdessä kummitätinsä Riikka Pyykkösen kanssa viime keväänä Hollolan järvimaisemissa. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Uutiset
1.6.2022

"Kummiudesta podetaan huonoa omatuntoa ihan liikaa" – Suhde voi jopa katketa, mutta yhteyden voi avata uudestaan

"Kansanlaulukirkko on ollut Kärkölä-päivän ohjelmassa vuodesta 2012", kertoo idean äiti, Kärkölän kappeliseurakunnan kanttori Kirsi Skantz-Viljakainen. Kuva: Jani Mahkonen

"Kansanlaulukirkko on ollut Kärkölä-päivän ohjelmassa vuodesta 2012", kertoo idean äiti, Kärkölän kappeliseurakunnan kanttori Kirsi Skantz-Viljakainen. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Menot
1.6.2022

Kärkölässä lauletaan Kalliolle kukkulalle ja muita tuttuja kansan­lau­luja hengellisin tekstein – Mutta pääseekö viulisti paikalle?

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover