JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ääniä lasketaan sunnuntai-iltana, suurin osa tuloksista selvinnee ennen puoltayötä

Lahtelaiset vaalitoimitsijat kaatoivat äänestyslippuja uurnasta vuonna 2018. Kuvassa Mauno Ojanen, Erkki Virtanen ja Kari Kämäräinen. Kuva: Markku Lehtinen

Lahtelaiset vaalitoimitsijat kaatoivat äänestyslippuja uurnasta vuonna 2018. Kuvassa Mauno Ojanen, Erkki Virtanen ja Kari Kämäräinen. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

15.11.2022
Markus Luukkonen

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­huo­neis­tot sul­keu­tu­vat vaa­li­päi­vä­nä 20. mar­ras­kuu­ta kel­lo 20. En­nak­ko­ään­ten las­ken­ta voi­daan aloit­taa vaa­li­päi­vä­nä ai­kai­sin­taan kel­lo 14.

Kun seu­ra­kun­nan kaik­ki ää­net on tal­len­net­tu, vaa­li­jär­jes­tel­mä il­moit­taa läpi pääs­seet ver­tai­lu­lu­kui­neen. Tu­los­su­ma on odo­tet­ta­vis­sa kel­lo 21–23 ai­koi­hin. Suu­ris­sa seu­ra­kun­nis­sa ku­ten Kes­ki-Lah­des­sa ja Hol­lo­las­sa tu­los val­mis­tu­nee mui­ta myö­hem­min.

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa käy­te­tään edus­kun­ta- ja kun­ta­vaa­leis­ta tut­tua suh­teel­lis­ta vaa­li­ta­paa. Vaa­leis­sa an­net­tu ää­ni las­ke­taan va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen hy­väk­si, jos­ta eni­ten ää­niä saa­neet tu­le­vat va­li­tuik­si.

Jo­kai­nen va­lit­si­ja­yh­dis­tys saa sen mää­rän edus­ta­jia kuin sen vaa­leis­sa saa­ma ää­ni­mää­rä on suh­tees­sa mui­hin ryh­mit­ty­miin. Jos lis­ta ei ke­rää tar­peek­si ää­niä, ku­kaan ei vält­tä­mät­tä tule va­li­tuk­si.

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ti­lan­net­ta hel­pot­taa se, et­tä jo muu­ta­mal­la kym­me­nel­lä ää­nel­lä voi tul­la va­li­tuk­si seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon tai yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon. Vuon­na 2018 alim­mil­laan 20 ään­tä riit­ti paik­kaan Jout­jär­ven seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa. Kes­ki-Lah­des­sa tar­vit­tiin vä­hin­tään 47 ään­tä.

Kir­kon­seu­dun toi­mi­tus seu­raa ään­ten­las­kua läpi il­lan ja uu­ti­soi tu­lok­sis­ta verk­ko­si­vuil­laan.

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover