JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Ristintie esillä Launeen kirkossa
Eila Niemisen maalauk­sissa

"Pensseli pysyy kädessä ja aion jotakin tehdä vielä", kertoo eläkkeellä oleva kuvataiteilija Eila Nieminen. Kuva: Heikki Pelkonen

"Pensseli pysyy kädessä ja aion jotakin tehdä vielä", kertoo eläkkeellä oleva kuvataiteilija Eila Nieminen. Kuva: Heikki Pelkonen

Heikki Pelkonen

1.4.2022
Markus Luukkonen

Lau­neen kir­kos­sa on pää­si­äi­sai­ka­na esil­lä Ei­la Nie­mi­sen maa­lauk­sia. Kirk­ko­sa­lin va­sem­mal­le sei­näl­le ri­pus­te­taan ris­tin­tie­tä ku­vaa­va näyt­te­ly.

Maa­lauk­sis­sa Jee­sus ru­koi­lee Get­se­ma­nes­sa, Jee­sus tuo­mi­taan, ot­taa ris­tin, kaa­tuu ja Si­mon Ky­re­ne­läi­nen pa­ko­te­taan kan­ta­maan hä­nen ris­tin­sä. Erääs­sä töis­tä Jee­sus­ta ku­va­taan ris­tiin­nau­lit­tu­na, ja seu­raa­vas­sa hä­net vie­dään hau­taan. Lo­puk­si Jee­sus on nous­sut ylös kuol­leis­ta.

– Työ­ni on teh­ty se­ka­tek­nii­kal­la. On käy­tet­ty ak­va­rel­lia, ky­nää ja hiu­kan pas­tel­lia. Voi­daan kyl­lä pu­hua maa­lauk­sis­ta, ker­too Ei­la Nie­mi­nen.

Hil­jai­sen vii­kon ku­va­sar­jas­sa on kir­kas vies­ti.

– Sil­lä ha­lu­taan ker­toa maa­il­man suu­rim­mas­ta rak­kau­des­ta: Jee­sus so­vit­ti syn­nit. Ja et­tä kirk­ko vä­lit­tää kes­tä­vää tur­vaa.

Pää­si­äi­sen jäl­keen yk­si ku­vis­ta, ylös­nou­se­mus, jää kirk­ko­sa­liin vie­lä vii­kok­si.

Ei­la Nie­mi­nen on taus­tal­taan mai­nosg­raa­fik­ko ja ku­va­tai­tei­li­ja. Lah­den seu­ra­kun­nis­ta hä­nen töi­tään löy­tyy muun mu­as­sa Jout­jär­vel­tä, Kirk­ko­ka­tu 5:stä sekä Lau­neen las­ten­kir­kos­ta.

– Pens­se­li py­syy kä­des­sä ja ai­on jo­ta­kin teh­dä vie­lä, ker­too eläk­keel­lä ole­va Nie­mi­nen.

Työ­huo­ne si­jait­see Met­sä-Pek­ka­las­sa ko­din yh­tey­des­sä. Nie­mi­nen on ol­lut Lau­neen seu­ra­kun­ta­lai­nen vuo­des­ta 1980.

Lue lisää aiheesta

Maria Immosen mukaan on suuri etu, että Luterilainen maailmanliitto voi Ukrainan auttamisessa tukeutua paikalliskirkkoihin. Kuva: LWF/A. Danielsson

Maria Immosen mukaan on suuri etu, että Luterilainen maailmanliitto voi Ukrainan auttamisessa tukeutua paikalliskirkkoihin. Kuva: LWF/A. Danielsson

LWF/A. Danielsson

Artikkelit
13.4.2022

Huma­ni­taa­rista avus­tus­työtä johtava Maria Immonen uskoo: "Valtavan kärsimyksen jälkeen koittaa valo"

Isä Damaskinos (oik.) litsaamassa pääsiäismunia luostarin johtajan, arkkimandriitta Aleksioksen kanssa. Litsaaminen tarkoittaa kahden keitetyn kananmunan iskemistä toisiinsa niin, että se, jonka kananmuna pysyy ehjänä, "voittaa" litsaamisen. Tällaista tapaa on ympäri ortodoksista maailmaa, niin Suomessa kuin Kreikassakin. Kuva: Ksenofontoksen luostari

Isä Damaskinos (oik.) litsaamassa pääsiäismunia luostarin johtajan, arkkimandriitta Aleksioksen kanssa. Litsaaminen tarkoittaa kahden keitetyn kananmunan iskemistä toisiinsa niin, että se, jonka kananmuna pysyy ehjänä, "voittaa" litsaamisen. Tällaista tapaa on ympäri ortodoksista maailmaa, niin Suomessa kuin Kreikassakin. Kuva: Ksenofontoksen luostari

Ksenofontoksen luostari

Artikkelit
13.4.2022

Isä Damaskinos, millainen on pääsiäinen Kreikan Athos­vuo­rella?

Lahden seurakunnat

Mielipiteet
8.4.2022

Pääsi­äis­ter­vehdys: Miksi Jumala sammutti taas valot?

Tytti Jäppiselle pääsiäinen on usein vilkasta työsesonkia. Lapsena ja nuorena hän vietti monta pääsiäistä Lapin maisemissa, mutta aikuisiän pääsiäistraditiot ovat vielä muotoutumisvaiheessa. "Kuuntelen esimerkiksi musiikkia sen mukaan, mitä päivää pääsiäisestä eletään. Tapoihini on kuulunut myös joko pääsiäisyön tai pääsiäispäivän messussa käyminen." Kuva: Jani Mahkonen

Tytti Jäppiselle pääsiäinen on usein vilkasta työsesonkia. Lapsena ja nuorena hän vietti monta pääsiäistä Lapin maisemissa, mutta aikuisiän pääsiäistraditiot ovat vielä muotoutumisvaiheessa. "Kuuntelen esimerkiksi musiikkia sen mukaan, mitä päivää pääsiäisestä eletään. Tapoihini on kuulunut myös joko pääsiäisyön tai pääsiäispäivän messussa käyminen." Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
8.4.2022

"Draama parhaim­mil­laan" – Pääsiäinen on juhla, jonka tunnelmia teat­te­ri­kas­vat­taja Tytti Jäppinen elää vahvasti läpi mielessään

Munia tuova ja kätkevä pupu oli lapsille iloa tuottava suosittu pääsiäishahmo jo 1600-luvun Keski-Euroopassa, etenkin protestanttien parissa. Kuva: Jani Mahkonen

Munia tuova ja kätkevä pupu oli lapsille iloa tuottava suosittu pääsiäishahmo jo 1600-luvun Keski-Euroopassa, etenkin protestanttien parissa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
7.4.2022

Yllä­tys­munia, mustaa puuroa ja pyhillä oksilla huiskintaa – suomalaiset pääsi­äis­tavat ovat värikäs sekoitus uskon­nol­lista kuvastoa ja kansan­pe­rin­nettä

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover