JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seuraava Mikkelin hiip­pa­kunnan piispa valitaan touko-kesäkuussa, kaksi lahtelaista ehdokasta jo tiedossa

Piispanvaali tarvitaan nykyisen piispan Seppo Häkkisen jäädessä eläkkeelle syyskuun alussa. Kuva: Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Piispanvaali tarvitaan nykyisen piispan Seppo Häkkisen jäädessä eläkkeelle syyskuun alussa. Kuva: Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

11.10.2022
Markus Luukkonen

Seu­raa­va Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pan­vaa­li toi­mi­te­taan 25.5.2023. Mi­kä­li ku­kaan eh­dok­kais­ta ei saa yli puol­ta an­ne­tuis­ta ää­nis­tä, jär­jes­te­tään toi­nen vaa­li­kier­ros kah­den eni­ten ää­niä saa­neen eh­dok­kaan kes­ken. Mah­dol­li­sen toi­sen kier­rok­sen vaa­li­päi­vä on 16.6.2023.

Piis­pan­vaa­li tar­vi­taan ny­kyi­sen piis­pan Sep­po Häk­ki­sen jää­des­sä eläk­keel­le syys­kuun alus­sa.

Vä­hin­tään 30 ää­ni­oi­keu­tet­tua voi muo­dos­taa va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen, jol­la on oi­keus aset­taa pap­pi eh­dol­le. Ko­ti­maa-leh­den mu­kaan eh­dol­le ovat läh­dös­sä ai­na­kin lah­te­lai­set Pek­ka Sär­kiö ja Han­nes Wal­lin. Sär­kiö on Puo­lus­tus­voi­mien kent­tä­piis­pa ja Wal­lin Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra.

Uu­den piis­pan on mää­rä aloit­taa vi­ras­saan 1.9.2023. Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma vih­kii hä­net Mik­ke­lin tuo­mi­o­kir­kos­sa sun­nun­tai­na 3. syys­kuu­ta. 

Piis­pan­vaa­lis­sa on yli 1 000 va­lit­si­jaa. Ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja ovat kaik­ki Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan pa­pit ja vi­ras­sa ole­vat leh­to­rit sekä vas­taa­va mää­rä maal­lik­ko­va­lit­si­joi­ta. Ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja pap­pe­ja ja leh­to­rei­ta on kaik­ki­aan 556.

Maal­lik­ko­va­lit­si­joi­ta ovat Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­ta va­li­tut kah­dek­san kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jaa, hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton 14 maal­lik­ko­jä­sen­tä, hiip­pa­kun­nas­ta va­lit­tu kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­non maal­lik­ko­jä­sen, tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin maal­lik­ko­jä­sen sekä la­ki­mie­sa­ses­so­ri.

Näi­den li­säk­si seu­ra­kun­nat va­lit­se­vat 531 maal­lik­ko­va­lit­si­jaa si­ten, et­tä jo­kai­ses­ta 38 seu­ra­kun­nas­ta va­li­taan en­sin yk­si maal­lik­ko­va­lit­si­ja, min­kä jäl­keen lo­put 493 maal­lik­ko­va­lit­si­jaa va­li­taan suh­tees­sa seu­ra­kun­tien vä­ki­mää­rään.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover