JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

31 hakijaa Joutjärven seura­kun­ta­neu­vos­toon – katso, onko joukossa tuttuja nimiä

Unto Ojosen suunnittelema Joutjärven kirkko valmistui 1960-luvulla.

Unto Ojosen suunnittelema Joutjärven kirkko valmistui 1960-luvulla.

18.9.2022
Markus Luukkonen

Lah­te­lai­sen Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon kau­del­le 2023–2026 ha­kee 31 hen­ki­löä. Neu­vos­tos­sa on ti­laa 14:lle seu­ra­kun­ta­lai­sel­le, jot­ka va­li­taan mar­ras­kuun seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa. Neu­vos­toa joh­taa kirk­ko­her­ra Han­nes Wal­lin.

Jout­jär­vel­lä eh­dok­kai­ta aset­ti vii­si va­lit­si­ja­yh­dis­tys­tä. Kes­kus­ta­taus­tai­nen Kirk­ko kes­kel­läm­me ei täl­lä ker­taa saa­nut ko­koon omaa eh­do­kas­lis­taa.

Sel­väs­ti suu­rim­man lis­tan on 14 eh­dok­kaal­laan koon­nut Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki. Uu­sien ha­ki­joi­den jou­kos­sa on muun mu­as­sa Lah­den kau­pun­gin­val­tuus­ton 1. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Son­ja Falk (kd.).

Eh­do­ka­sa­set­te­lu su­jui hie­man vilk­kaam­min kuin edel­li­sis­sä, vuo­den 2018 seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa. Sil­loin Jout­jär­ven seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon haki 29 hen­ki­löä.

Lah­den seu­ra­kun­tien yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon ha­kee Jout­jär­vel­tä 26 hen­ki­löä. Eh­do­kas voi päät­tää, ha­kee­ko hän seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon, kirk­ko­val­tuus­toon vai mo­lem­piin eli­miin. Eri hen­ki­löi­tä on Jout­jär­vel­tä eh­dol­la kaik­ki­aan 33.

Eh­dol­la Jout­jär­ven seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon:

Ko­koo­mus­lai­set ja si­tou­tu­mat­to­mat: Ma­ria Björk­man, His­to­ri­an ja yh­teis­kun­ta­o­pin leh­to­ri, Anu Jär­vi­nen-Sop­pi, Tra­de­no­mi AMK, joh­don as­sis­tent­ti, Pirk­ko Kaup­pi­la, Sai­raan­hoi­ta­ja-di­a­ko­nis­sa amk, Timo Peip­po, Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja, Simo Räi­hä, Yrit­tä­jä

Sos. dem. vaa­li­liit­to: Ta­pa­ni Ri­pat­ti, Tuot­ta­ja/Yle elä­ke­läi­nen, Satu Leh­to­la, Sih­tee­ri/teks­tin­kä­sit­te­li­jä, Tuu­la Oja­la, Elä­ke­läi­nen

Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set: Tii­na Wal­lin, Luo­ka­no­pet­ta­ja, Päi­vi Mal­ka­mä­ki, So­si­aa­li­oh­jaa­ja, Tii­na Vil­ku­na-Rös­si, Luo­ka­no­pet­ta­ja, Eli­na Tam­mi­leh­to-Jun­tu­nen, Mu­sii­kin leh­to­ri, Han­na Vaah­te­ran­lin­na, Kou­lun­käyn­nin oh­jaa­ja, hoi­va-avus­ta­ja, Sa­ri­an­na Saas­ta­moi­nen, Kok­ki

Tul­kaa kaik­ki: Met­te-Lee­na Chris­ten­sen, DI, LH, Pau­lii­na Palo, Maa­ta­lou­sy­rit­tä­jä, Pent­ti Rau­ha­la, Fi­lo­so­fi­an toh­to­ri, do­sent­ti

Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki: Pek­ka Kemp­pai­nen, Yrit­tä­jä, Jan­ne Leh­to, Tai­tei­li­ja, työ­a­se­ma­tait­ta­ja, Veli-Pek­ka Toi­vo­nen, Dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, Os­mo Pen­na, Graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja, yrit­tä­jä, Aar­re Poh­jo­la, DI, yrit­tä­jä, Er­ja Rai­nio, YTM, eläk­keel­lä, Mika Falk, Toi­min­nan­joh­ta­ja, Son­ja Falk, Lap­si- ja per­he­po­li­tii­kan eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja, TM, Ar­to Re­po­nen, Ko­koon­pa­ni­ja, Satu Suu­ta­ri­nen, Elä­ke­läi­nen, Au­li Haa­ra­la, Sai­raan­hoi­ta­ja, elä­ke­läi­nen, Mar­kus Val­ka­ma, KTM, Glo­bal bu­si­ness cont­rol­ler, John­ny Sab­bah, Pas­to­ri, elä­ke­läi­nen, Ol­li Toi­vo­nen, Dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, stra­te­gi­a­pääl­lik­kö

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover