JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

29 hakijaa Nastolan seura­kun­ta­neu­vos­toon – määrä kasvoi jopa kolman­neksen edel­lis­ker­rasta

Nastolan seurakuntaneuvostossa on 14 luottamushenkilöpaikkaa.

Nastolan seurakuntaneuvostossa on 14 luottamushenkilöpaikkaa.

18.9.2022
Markus Luukkonen

Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon saa­tiin mar­ras­kuun seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin kaik­ki­aan 29 ha­ki­jaa. Eh­dok­kai­ta ase­tet­tiin kuu­des­ta va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­ses­tä. Seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa on 14 luot­ta­mus­hen­ki­lö­paik­kaa. Neu­vos­toa joh­taa kirk­ko­her­ra Kari Es­ke­li­nen.

Eh­do­ka­sa­set­te­lu vai­kut­taa Nas­to­las­sa sel­väs­ti edel­lis­ker­taa vilk­kaam­mal­ta. Vie­lä vuon­na 2018 seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon haki 22 hen­ki­löä nel­jäs­tä va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­ses­tä. Uut­ta Nas­to­las­sa ovat Ta­val­lis­ten seu­ra­kun­ta­lais­ten ja Tul­kaa kaik­ki -liik­keen eh­dok­kaat.

Suu­rim­man eh­do­kas­jou­kon sai jal­keil­le Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki.

Lah­den seu­ra­kun­tien yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon haki Nas­to­las­ta 25 hen­ki­löä.

Eh­dol­la Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon:

Kirk­ko kes­kel­läm­me: Vei­jo Oja­nen, Va­ras­to­työn­te­ki­jä, Kari Kän­kä­nen, Mv, Mar­jo Jo­ki­nen, Var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyi­so­pet­ta­ja

Ko­koo­mus­lai­set ja si­tou­tu­mat­to­mat: Mar­ko Ar­jo­ran­ta, Isän­nöit­si­jä, Tar­ja Hon­ka­lam­pi, TtM, sai­raan­hoi­ta­ja, Heli Mak­ko­nen, Työ­e­lä­mä­a­si­an­tun­ti­ja, eläk­keel­lä, Han­nu Rah­ko­nen, Kap­tee­ni evp., Mar­ko Var­jo­nen, Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Mer­ja Rei­man, Far­ma­seut­ti

Sos. dem. vaa­li­liit­to: Sari Lauk­ka­nen, Keit­ti­öa­pu­lai­nen, Si­nik­ka Ruus­ka, Lä­hi­hoi­ta­ja, Tar­ja Poh­jan­kos­ki, Kir­jas­to­vir­kai­li­ja, elä­ke­läi­nen

Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set: Tui­ja Laak­so­nen, Kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­ja, Jen­ni Moi­san­der, Lä­hi­hoi­ta­ja/var­hais­kas­va­tuk­sen hoi­ta­ja

Tul­kaa kaik­ki: Kai Hent­to­nen, Pas­to­ri, Sal­la Na­tu­nen, Te­o­lo­gi­an yli­op­pi­las, nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja, Lau­ri Palo, Kant­to­ri, Ter­hik­ki Pöy­sä, Te­ol­li­suu­som­pe­li­ja

Yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki: Nina Ko­mo­nen, Ge­ro­no­mi, Ma­ti­as Päi­vä, Lu­kio-opis­ke­li­ja, Oh­to Ok­sa­nen, Kap­tee­ni, up­see­ri, Taru Gran­lund, Tuo­tan­to- ja toi­mi­tus­ket­jun työn­te­ki­jä, Juha Is­tu­kais­saa­ri, Yrit­tä­jä, Ur­su­la Pyl­vä­näi­nen, Omais­hoi­ta­ja, yo, Päi­vi Es­ko­la, Työ­ter­veys­hoi­ta­ja, Heta Kul­ju, Myyn­ti­res­kont­ran­hoi­ta­ja, Jus­si Su­ka­ri, Myy­jä, Pert­ti Ar­va­ja, Lii­kun­na­no­pet­ta­ja, Alek­si Hal­me, Yli­tar­kas­ta­ja, VTM

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover