JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Testaa tietosi: Madonnako Sysmän kirkkoon?

Canva ja Kirkonseutu

9.5.2023
Teemu Leppänen

Tes­taa, tie­dät­kö vas­tauk­set kuu­teen ky­sy­myk­seen. Oi­ke­at vas­tauk­set voit tar­kis­taa Kir­kon­seu­dun nu­me­ros­ta 6/2023.

1. Min­kä ni­mi­nen kes­ki­ai­kai­nen puu­veis­tos pa­lau­te­taan Sys­män kirk­koon Kan­sal­lis­mu­se­os­ta?

a. Kau­nis Ma­don­na b. Ruma Ma­don­na c. Pyhä Ma­don­na

2. Min­kä har­ras­tuk­sen pa­ris­sa Ma­ri­na Er­ho­lal­la oli ta­pa­na kier­tää kirk­ko­ja?

a. kirk­ko-op­paan b. va­el­luk­sen c. pur­jeh­duk­sen

3. Min­kä epäil­lään ai­heut­ta­neen kos­teus­vau­ri­on Hei­no­lan kir­kon kel­lo­ta­pu­lin niin sa­not­tuun ark­kuun?

a. juo­ma­pis­teen b. pos­su­kar­si­nan c. sa­de­ve­den

4. Mikä vaa­te­kap­pa­le oli ka­dok­sis­sa hei­no­la­lai­so­pet­ta­jal­la Pie­ta­rin mat­kal­la?

a. hou­sut b. pai­ta c. sol­mio

5. Uu­si kirk­ko­la­ki li­sää seu­ra­kun­ta­lais­ten mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa pää­tök­sen­te­koon. Mikä ryh­mis­tä tu­lee pa­kol­li­sek­si pe­rus­taa?

a. nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mä b. elä­ke­läis­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mä c. kes­ki-ikäis­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mä

6. Mil­lä kie­lel­lä vir­siä lau­le­taan Krou­sin ky­läs­sä?

a. la­ti­nak­si b. suo­mek­si c. khme­rik­si

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover