JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Milloin elämässä ei ole järkeä, Ville Haapasalo?

Canva ja Kirkonseutu

1.7.2022
Teemu Leppänen

Tes­taa, tie­dät­kö vas­tauk­set kuu­teen ky­sy­myk­seen. Oi­ke­at vas­tauk­set voit tar­kis­taa Kir­kon­seu­dun nu­me­ron 8/2022 ju­tuis­ta.

1. Sam­mon­ka­dun avus­tus­kes­kuk­sel­le on lah­joi­tet­tu ja­et­ta­vak­si

a. säh­kös­kuut­te­ja b. pol­ku­pyö­riä c. jal­ka­pal­lo-ot­te­lu­lip­pu­ja

2. Voi­ko Lau­neen Las­ten­kir­kos­sa pi­tää ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia?

a. voi b. ei c. voi, jos pu­kee leik­ki­ta­mi­neet yl­le

3. Mitä Vil­le Haa­pa­sa­lo sa­noi? Elä­mäs­sä ei ole mi­tään jär­keä, jos...

a. ei syö ge­or­gi­a­lais­ta lei­pää b. ei pää­se na­ku­kym­pil­le c. ei luo­ta tu­le­vai­suu­teen

4. Yrit­tä­jä Kal­le Sor­san mie­les­tä yrit­tä­jä voi aut­taa pal­jon mui­ta, kun hä­nel­lä on

a. pal­jon va­paa-ai­kaa b. ter­vet­tä ah­neut­ta c. avoi­met ovet

5. Mi­hin klas­si­nen mies­ten­tyy­li pe­rus­tuu?

a. laa­duk­kai­siin ma­te­ri­aa­lei­hin ja vaat­tei­den pit­kään elin­kaa­reen b. mie­hek­käi­siin stet­so­nei­hin c. vaat­tu­rin­sak­siin

6. Jos hoi­ta­mat­to­man hau­dan hau­ta­oi­keu­den hal­ti­jan pos­ti­o­soi­tet­ta ei ole hau­ta­re­kis­te­ris­sä, hän­tä ta­voi­tel­laan il­moi­tuk­sel­la

a. seu­ra­kun­ta­yh­ty­män verk­ko­si­vuil­la b. Fa­ce­boo­kin Lah­ti-ryh­mäs­sä c. hau­dal­la ja paik­ka­kun­nan sa­no­ma­leh­des­sä

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover