JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Seppo Häkkinen: Jokainen kristitty on kutsuttu myös rauhan­te­ki­jäksi

23.5.2022
Seppo Häkkinen

Kir­kol­li­ses­sa pe­rin­tees­sä tun­ne­taan sym­bo­lei­na ai­na­kin ne­li­sen­kym­men­tä lin­tu­la­jia. Ta­val­li­sin on kyyh­ky­nen, Py­hän Hen­gen ver­taus­ku­va. Sen taus­ta­na on ker­to­mus Jee­suk­sen kas­tees­ta. Sii­nä mai­ni­taan, et­tä Jee­suk­sen nous­tes­sa ve­des­tä tai­vaat au­ke­ni­vat ja hän näki "Ju­ma­lan Hen­gen las­keu­tu­van kyyh­ky­sen ta­voin ja aset­tu­van hä­nen pääl­leen." (Matt. 3:16.)

Kirk­koi­sä Jo­han­nes Khry­sos­to­mos sa­noi Py­hän Hen­gen il­mes­ty­neen Jee­sus­ta kas­tet­ta­es­sa kyyh­ky­sen muo­dos­sa, kos­ka se on sä­vyi­sä ja puh­das eläin. Pyhä Hen­ki on sä­vyi­syy­den hen­ki.

Kyyh­ky­nen liit­tyy Raa­ma­tus­sa myös toi­seen kes­kei­seen ta­pah­tu­maan. Kyyh­ky­nen il­moit­ti ve­den­pai­su­muk­sen lop­pu­mi­ses­ta tuo­mal­la Noo­al­le tuo­reen olii­vi­puun ok­san (1. Moos. 8:11). Näin kyyh­ky­nen vies­tii pe­las­tuk­ses­ta, toi­vos­ta ja uu­des­ta elä­mäs­tä. Roo­man ka­ta­kom­beis­sa on säi­ly­nyt var­haisk­ris­til­li­siä piir­rok­sia Noo­as­ta ja kyyh­ky­ses­tä olii­vi­puun ok­sa no­kas­saan.

Sekä Tam­pe­reen et­tä Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan vaa­ku­nois­sa esiin­tyy kyyh­ky­nen olii­vi­puun ok­sa suus­saan. Tam­pe­reen vaa­ku­na pe­rus­tuu Por­voon van­han hiip­pa­kun­nan si­net­tiin, jos­sa ai­hee­na ovat Noo­an ark­ki ja sitä koh­ti len­tä­vä kyyh­ky­nen kol­mi­leh­ti­nen ok­sa no­kas­saan.

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan vaa­ku­nas­sa on puo­les­taan van­han Vii­pu­rin hiip­pa­kun­nan si­ne­tin pe­rui­na kyyh­ky­nen, jon­ka no­kas­sa on yh­dek­sän­leh­ti­nen kul­tai­nen olii­vi­puun ok­sa. Vii­pu­rin hiip­pa­kun­nan van­has­sa si­ne­tis­sä kyyh­ky­nen on tul­kit­tu rau­han­kyyh­kyk­si, joka muis­tut­taa Täys­si­nän rau­has­ta 1595.

Kyyh­ky­nen rau­han sym­bo­li­na pa­lau­tuu Paa­va­lin sa­no­maan, et­tä Hen­ki on rau­han yh­dys­si­de (Ef. 4:3). Ny­kyi­ses­sä raa­ma­tun­kään­nök­ses­sä asia il­mais­taan näin: "Pyr­ki­kää rau­han si­tein säi­lyt­tä­mään Hen­gen luo­ma yk­seys."

Rau­han­kyyh­kyn ny­ky­muo­dos­saan teki tun­ne­tuk­si tai­tei­li­ja Pab­lo Pi­cas­so. Hä­nen tuo­tan­nos­saan esiin­tyy usein kyyh­ky­jä, ja muu­ta­mal­la mes­ta­ril­li­sel­la ve­dol­la hän teki kyyh­ky­tun­nuk­sen vuo­den 1949 Maa­il­man rau­han­kon­fe­rens­siin. So­dan­jäl­kei­nen rau­han­lii­ke ot­ti sen laa­jaan käyt­töön.

Tänä vuon­na hel­lun­tain sa­no­mas­sa ko­ros­tuu eri­tyi­ses­ti rau­ha. Pyhä Hen­ki on rau­han Hen­ki, jon­ka läs­nä­o­loa maa­il­mam­me kai­paa yhä ki­pe­äm­min. Sa­moin me tar­vit­sem­me roh­kai­sua ja toi­voa ar­keem­me, kaik­kien pel­ko­jem­me ja huol­tem­me kes­kel­le.

Ru­noi­li­ja ja kir­jai­li­ja An­na-Mari Kas­ki­nen on ki­teyt­tä­nyt kai­puum­me pyyn­nök­si: "Tule, rau­han Hen­ki, hil­jaa ko­ho­ta kat­se ylös maas­ta, koh­ti Kris­tus­ta. Tule, rau­han Hen­ki, sil­loin voi­maa saan, sy­dä­me­ni tur­vaa yk­sin Ju­ma­laan."

Jo­kai­nen kris­tit­ty on kut­sut­tu myös rau­han­te­ki­jäk­si. Vas­tak­kai­na­set­te­lu­jen ja vi­ha­pu­heen maa­il­mas­sa, vä­ki­val­lan ja so­dan uu­tis­ku­vien vyö­ry­es­sä ta­jun­taam­me rau­han ra­ken­ta­jia tar­vi­taan yhä enem­män. Pyhä Hen­ki lä­het­tää ja va­rus­taa mei­dät tä­hän teh­tä­vään, toi­mi­maan so­vin­non ja yh­tey­den löy­tä­mi­sen hy­väk­si.

Hel­lun­tain evan­ke­liu­mis­sa Jee­sus lu­paa omil­leen rau­han: "Minä jä­tän teil­le rau­han. Oman rau­ha­ni minä an­nan teil­le, en sel­lais­ta jon­ka maa­il­ma an­taa. Ol­kaa roh­ke­at, äl­kää vai­pu­ko epä­toi­voon." (Joh. 14:27.)

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover