JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pikku-Vesijärven puistossa soitetaan jälleen vesiurkuja digi­sä­es­tyk­sellä – urkuviikko soi jo 51. kerran

Johann Sebastian Bachin sävellykset saavat usein inspiraationsa aikakauden tanssirytmeistä. Urkuri Gunnar Idenstam ja viulisti Lisa Rydberg muuntavat nämä sävellykset ruotsalaisen kansanmusiikin tyyliin. Kuva: Per-Åke Persson

Johann Sebastian Bachin sävellykset saavat usein inspiraationsa aikakauden tanssirytmeistä. Urkuri Gunnar Idenstam ja viulisti Lisa Rydberg muuntavat nämä sävellykset ruotsalaisen kansanmusiikin tyyliin. Kuva: Per-Åke Persson

Per-Åke Persson

31.7.2023
Markus Luukkonen

Lah­den kan­sain­vä­lis­tä ur­ku­viik­koa vie­te­tään jäl­leen 7.–13. elo­kuu­ta.

Ur­ku­viik­ko al­kaa maa­nan­tai­na yh­teis­lau­lu­ti­lai­suu­del­la Lah­den to­rin ta­pah­tu­ma­la­val­la. Yh­teis­lau­lu­jen jäl­keen ki­sa­taan jär­jes­tyk­ses­sään toi­set ur­ku­pil­lin tark­kuus­hei­ton MM-kil­pai­lut.

Fes­ti­vaa­lin tee­ma­na on tänä vuon­na vesi. Ta­pah­tu­man tai­tei­li­joi­hin kuu­lu­vat esi­mer­kik­si 8. elo­kuu­ta Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa Bach in Swe­dish -oh­jel­mal­la esiin­ty­vät Gun­nar Idens­tam ja Lisa Ryd­berg sekä 9. elo­kuu­ta Ris­tin­kir­kos­sa kon­ser­toi­va lah­te­lais­taus­tai­nen ba­rok­ki­or­kes­te­ri Ga­lan­ti­na.

Si­be­lius­ta­lon urut pää­se­vät ää­neen 10. elo­kuu­ta Night at the Ope­ra -kon­ser­tis­sa, jos­sa kuul­laan ve­si­ai­hei­sia oop­pe­ra- ja mu­si­kaa­li­sä­vel­miä sekä myös lied­mu­sii­kin hel­miä. La­val­la näh­dään jouk­ko lau­lu­so­lis­te­ja, Erk­ki Kor­ho­nen juon­taa ja soit­taa pi­a­noa ja nuo­ren pol­ven lah­jak­kuus Art­tu Se­lo­nen soit­taa ur­ku­ja.

Yh­teis­työs­sä Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kans­sa ur­ku­viik­ko jär­jes­tää 12. elo­kuu­ta ul­koil­ma­kon­ser­tin Pik­ku-Ve­si­jär­ven puis­tos­sa. Lah­den ve­siu­rut di­gi­sä­es­tyk­sel­lä -kon­ser­tin esiin­ty­jiä ovat Miik­ka Kal­lio, urut, Jak­ke Saa­ri­nen, rum­mut ja Mar­kus Ka­re­kal­las, ve­siu­rut. Kon­sert­ti ke­rä­si vuon­na 2022 suu­ren suo­si­on.

Lah­den kan­sain­vä­li­nen ur­ku­viik­ko jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 1973 Kes­ki-Lah­den jo pu­re­tus­sa puu­kir­kos­sa. Se syn­tyi jat­kok­si seu­ra­kun­nan pe­rin­tei­sel­le ke­sä­kon­sert­tien sar­jal­le. Pe­rin­tei­käs­tä ta­pah­tu­maa vie­te­tään nyt 51. ker­ran.

Vaik­ka ur­ku­viik­ko on sit­tem­min eriy­tet­ty omak­si yh­dis­tyk­sek­si, ovat si­teet Lah­den seu­ra­kun­tiin edel­leen tii­viit. Ta­pah­tu­man joh­ta­ja Pau­li Pie­ti­läi­nen on Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan pap­pi ja en­ti­nen Ris­tin­kir­kon pää­ur­ku­ri.

Koko oh­jel­ma löy­tyy osoit­tees­ta lah­ti­or­gan.fi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover