JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Padasjoen pappilan myynnissä otettiin aikalisä tiukan äänestyksen jälkeen

Hollolan kirkkovaltuusto päätti 4. kesäkuuta äänestyksen jälkeen palauttaa Padasjoen pappilan myynnin uudelleen valmisteltavaksi. Kuva: Markku Lehtinen

Hollolan kirkkovaltuusto päätti 4. kesäkuuta äänestyksen jälkeen palauttaa Padasjoen pappilan myynnin uudelleen valmisteltavaksi. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

6.6.2024
Markus Luukkonen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta päät­ti ot­taa ai­ka­li­sän Pa­das­jo­en pap­pi­lan myyn­nis­sä. Kirk­ko­val­tuus­to päät­ti 4. ke­sä­kuu­ta ää­nes­tyk­sen jäl­keen ää­nin 14–13, 3 tyh­jää, pa­laut­taa asi­an uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si.

Hol­lo­lan kirk­ko­neu­vos­to esit­ti kirk­ko­val­tuus­tol­le Pa­das­jo­en pap­pi­lan myy­mis­tä pyy­de­tyn hin­nan tar­jon­neel­le Mar­ja-Lee­na Virk­ka­lal­le 280 000 eu­ron hin­taan.

Pap­pi­lan pin­ta-ala on noin 2,26 heh­taa­ria. Mää­rä­a­lal­la si­jait­se­vat pap­pi­lan pää­ra­ken­nus, Pik­ku-pap­pi­lak­si kut­sut­tu kol­men asun­non asuin­ra­ken­nus, ait­ta, na­vet­ta, ran­ta­sau­na ja ve­ne­va­ja.

Pää­ra­ken­nuk­ses­sa toi­mii seu­ra­kun­ta­toi­mis­to, työn­te­ki­jöi­den toi­mis­to­ti­lo­ja sekä pie­ni ko­kous­ti­la. Pik­ku-pap­pi­lan kol­me asun­toa ovat vuok­rat­tu­na. Ran­ta­sau­na on ol­lut kyl­mä­ve­siu­i­ma­rei­den sekä Pik­ku-pap­pi­lan vuok­ra­lais­ten käy­tös­sä.

– Yh­tään en tie­dä, mi­ten ja mil­lä ai­ka­tau­lul­la nyt jat­ko­val­mis­te­lu ete­nee, kom­men­toi kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen.

Myyn­ti­suun­ni­tel­ma on he­rät­tä­nyt Pa­das­jo­el­la vas­tus­tus­ta. Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­nan joh­to­kun­ta esit­ti huh­ti­kuus­sa oma­na kan­ta­naan, et­tä pap­pi­la ve­de­tään myyn­nis­tä ja sen ti­lo­ja ke­hi­te­tään seu­ra­kun­nan ko­koon­tu­mis­ti­lak­si.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover