JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahden Joulukylä etsii myyjiä ja esiintyjiä

Lahden Joulukylän pääjärjestäjiä ovat Lahden kaupunki ja Lahden seurakuntayhtymä. Kuva: Johannes Wilenius

Lahden Joulukylän pääjärjestäjiä ovat Lahden kaupunki ja Lahden seurakuntayhtymä. Kuva: Johannes Wilenius

Johannes Wilenius

20.9.2023
Markus Luukkonen

Lah­den Jou­lu­ky­lä jär­jes­te­tään tänä vuon­na 9.–20. jou­lu­kuu­ta. Kylä on avoin­na päi­vit­täin klo 10-19.

Jou­lu­ky­län myy­jäil­moit­tau­tu­mi­nen on jo avat­tu. Myy­jäk­si ha­e­taan täyt­tä­mäl­lä Lah­den Jou­lu­ky­län verk­ko­si­vuil­ta löy­ty­vä va­raus­lo­ma­ke.

Myös oh­jel­ma­ha­ku on au­ki.

Har­ras­ta­ja­ryh­mät il­moit­tau­tu­vat esiin­ty­jäk­si Web­ro­pol-lo­mak­keel­la. Esi­tys­va­raus on val­mis, kun se on vah­vis­tet­tu ta­pah­tu­man­jär­jes­tä­jän toi­mes­ta ja esiin­ty­jä on saa­nut sii­tä tie­don.

Har­ras­ta­ja­ryh­mil­le ja yk­sit­täi­sil­le esiin­ty­jil­le mak­se­taan 100 eu­ron ku­lu­kor­vaus esiin­ty­mi­sen jäl­keen, las­ku­tet­tu­na tä­män vuo­den ai­ka­na.

Jou­lu­ky­lään pal­ka­taan myös am­mat­tie­siin­ty­jiä. Am­mat­ti­lai­set voi­vat il­mais­ta kiin­nos­tuk­sen­sa esiin­ty­mis­tar­jouk­sen jät­tä­mi­seen Lah­den seu­ra­kun­tien ta­pah­tu­ma- ja nuo­ri­so­muu­sik­ko Miik­ka Kal­li­ol­le: miik­ka.kal­lio(a)evl.fi.

Ta­pah­tu­man pää­jär­jes­tä­jä ovat Lah­den kau­pun­ki ja Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä.

Li­sä­tie­dot:

Ha­lu­at­ko myy­jäk­si Jou­lu­ky­lään?

Il­moi­ta oh­jel­ma­si mu­kaan Jou­lu­ky­lään

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover