JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kärsimystie-katu­näy­telmän suojelijan tervehdys

15.3.2024
Mari Parkkinen

Pää­si­äi­nen on ker­to­mus pe­tok­ses­ta, hyl­kää­mi­ses­tä, tus­kas­ta ja va­los­ta. Ih­mi­syy­del­le mi­kään näis­tä ei ole vie­ras­ta.

Lah­den Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­mä vie mei­dät seu­raa­maan Jee­suk­sen va­el­lus­ta Via Do­lo­ro­sal­la, tus­kien tai­pa­leel­la.

Kii­ras­tors­tai aset­taa mei­dät yh­tei­sen pöy­dän ää­reen, ja­ka­maan lei­pää, pal­ve­le­maan toi­si­am­me, mut­ta pe­tos on jo sy­dä­mes­sä.

Pit­kä­per­jan­tai tuo eteem­me hyl­kää­mi­sen, tus­kan ja kär­si­myk­sen. Kuin­ka usein syy­täm­me­kään, tuo­mit­sem­me ja pe­sem­me kä­tem­me. Ris­til­lä Jee­sus kuis­kaa, se on täy­tet­ty.

Kär­si­mys­tie ei kui­ten­kaan pää­ty ih­mi­sen tus­kaan. Pi­mey­teen lois­taa valo. Jee­sus kan­toi ki­pum­me ja tus­kam­me ris­til­le. Sär­ky­nee­seen maa­il­maan lois­taa an­teek­si­an­non valo.

Kär­si­mys­tiel­lä lau­let­ta­va vir­si 61 tii­vis­tää tä­män sa­no­man: “Sen tien on Her­ra käy­nyt lop­puun saak­ka, ja nyt hän meil­le kai­kil­le on elä­mä ja au­tuus.”

Pää­si­äi­saa­mun valo ju­lis­taa rie­mul­lis­ta ylös­nou­se­mus­ta!

Kris­ti­tyt ovat to­teut­ta­neet ka­tu­näy­tel­miä Jee­suk­sen vii­mei­sis­tä vai­heis­ta vuo­si­sa­to­jen ajan. Iloit­sen sii­tä, et­tä Lah­des­sa use­an vuo­den tau­on jäl­keen voi­daan jäl­leen kul­kea Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­män mu­ka­na.

Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­mä on suu­ri yh­tei­nen pon­nis­tus. Lä­hes kak­si­sa­taa lah­te­lais­ta va­paa­eh­tois­ta on mu­ka­na ra­ken­ta­mas­sa tätä ko­ke­mus­ta kau­pun­ki­lai­sil­le. Kii­tos teil­le.

Ter­ve­tu­loa kul­ke­maan Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­män mu­ka­na, eläy­ty­mään pää­si­äi­sen sa­no­maan.

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover