JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Joutjärven seura­kun­ta­neu­vosto hylkäsi Kohtaa­mis­paikkaa koskevan oikai­su­vaa­ti­muksen

Kohtaamispaikan tilaisuuksia Joutjärven kirkossa järjestetään joka toinen sunnuntai. Kuva kirkkosalista. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Kohtaamispaikan tilaisuuksia Joutjärven kirkossa järjestetään joka toinen sunnuntai. Kuva kirkkosalista. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Lahden seurakuntayhtymä

1.2.2022
Teemu Leppänen

Jout­jär­ven seu­ra­kun­ta­neu­vos­to hyl­kä­si 25.1. pi­tä­mäs­sään ko­kouk­ses­sa oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen, joka kos­ki sen pää­tös­tä lo­pet­taa Koh­taa­mis­paik­ka ry:n toi­min­ta seu­ra­kun­nan ti­lois­sa.

Veli-Pek­ka Toi­vo­nen ja Sep­po Me­ri­ka­ri jät­ti­vät oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen, jon­ka mu­kaan pää­tös tu­li­si ku­mo­ta ja pa­laut­taa so­pi­mus ti­lo­jen käy­tös­tä neu­vo­tel­ta­vak­si Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kans­sa.

Kit­kaa seu­ra­kun­nan ja yh­dis­tyk­sen vä­lil­le ovat ai­heut­ta­neet nii­den eri­ä­vät nä­ke­myk­set su­ku­puol­ten tasa-ar­vos­ta ja nais­pap­peu­des­ta.

Oi­kai­su­vaa­ti­muk­ses­sa ve­dot­tiin muun mu­as­sa piis­pain­ko­kouk­sen seu­ra­kun­nil­le an­ta­maan suo­si­tuk­seen yh­teis­työs­tä ju­ma­lan­pal­ve­lu­syh­tei­sö­jen kans­sa.

Kirk­ko­her­ra Han­nes Wal­lin to­te­aa, et­tä ju­ma­lan­pal­ve­lu­syh­tei­sö­jen­kin on nou­da­tet­ta­va tasa-ar­vo­la­kia toi­mies­saan seu­ra­kun­nas­sa.

Pää­tök­sen pa­laut­ta­mi­nen seu­ra­kun­ta­yh­ty­män val­mis­tel­ta­vak­si ei ole yh­ty­män hal­lin­to­me­net­te­lyn mu­kais­ta.

Seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton pää­tök­sel­lä Koh­taa­mis­pai­kan toi­min­ta päät­tyy Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan ti­lois­sa 1.9.2022.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover