JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Heinolan seurakunta julistaa villa­suk­kien suun­nit­te­lu­kil­pailun 

Viisihenkinen raati valitsee voittajan, joka julkistetaan joulumyyjäisissä 15. joulukuuta. Kuva: Canva.com

Viisihenkinen raati valitsee voittajan, joka julkistetaan joulumyyjäisissä 15. joulukuuta. Kuva: Canva.com

Canva.com

16.10.2023
Markus Luukkonen

Hei­no­lan seu­ra­kun­ta hou­kut­te­lee neu­lo­jia osal­lis­tu­maan suun­nit­te­lu­kil­pai­luun. Tar­koi­tuk­se­na on suun­ni­tel­la seu­ra­kun­nal­le oma vil­la­suk­ka­mal­li.

Mal­lin on ol­ta­va uu­si. Li­säk­si toi­vo­taan, et­tä de­sig­nis­sa huo­mi­oi­daan Hei­no­lan seu­ra­kun­ta esi­mer­kik­si ku­vi­ois­sa tai vä­ri­tyk­ses­sä. 

– Neu­lo­mi­nen on suo­sit­tu har­ras­tus ja ajan­vie­te, ja kil­pai­lun aja­tuk­se­na on tuo­da esiin näi­tä kä­si­työ­tai­to­ja. Neu­lo­mal­la voi ilah­dut­taa pait­si suk­kien saa­jaa myös teh­dä laa­jem­min­kin hy­vää tu­ke­mal­la lä­he­tys­työ­tä, lä­he­tys­sih­tee­ri Ir­ja Vou­ti­la ker­too.

Neu­lo­jia pyy­de­tään lä­het­tä­mään seu­ra­kun­nal­le val­mis suk­ka­pa­ri sekä suun­ni­tel­ma, esi­mer­kik­si ruu­tu­pa­pe­ril­le piir­ret­ty luon­nos ku­vi­os­ta. Mu­kaan voi liit­tää myös kir­jal­li­sen se­los­tuk­sen sii­tä, mis­tä mal­li on saa­nut in­noi­tuk­sen­sa. Työs­sä käy­tet­tä­vän lan­gan voi va­li­ta it­se.

Eduk­si kat­so­taan, jos mal­li on muo­kat­ta­vis­sa eri ko­koi­hin. Su­kat voi suun­ni­tel­la ja val­mis­taa it­se tai yh­teis­työ­nä niin, et­tä yk­si suun­nit­te­lee mal­lin ja toi­nen neu­loo su­kat. 

Suun­nit­te­lu­ai­kaa on mar­ras­kuun lop­puun as­ti. Val­miit su­kat lä­he­te­tään oh­jei­neen to 30.11.2023 men­nes­sä Hei­no­lan seu­ra­kun­nal­le osoit­tee­seen Vir­ta­ka­tu 4, 18100 Hei­no­la.

Su­kat voi myös toi­mit­taa kirk­ko­her­ran­vi­ras­toon (Vir­ta­ka­tu 4, ma–pe klo 9–13) tai Lä­he­tys­sop­peen (Lam­pi­ka­tu 16, ke klo 13–15). Pak­kauk­sen pääl­le mer­ki­tään ”vil­la­suk­ka­kil­pai­lu”.

Vii­si­hen­ki­nen raa­ti va­lit­see voit­ta­jan, joka jul­kis­te­taan seu­ra­kun­nan jou­lu­myy­jäi­sis­sä Lam­pi­sa­lis­sa 15. jou­lu­kuu­ta. Kaik­ki mal­lit ovat esil­lä jou­lu­na­jan myy­jäi­sis­sä. 

Kil­pai­luun lä­he­te­tyt työt myy­dään lä­he­tyk­sen hy­väk­si. Voit­ta­ja pal­ki­taan ki­lol­la suk­ka­lan­kaa ja suk­laa­le­vyl­lä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover