JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Heinolan entisen seura­kun­ta­kes­kuksen purkaminen alkoi

Heinolan Harjukadulla sijaitseva seurakuntakeskus ehti olla pitkään tyhjillään siinä ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Kuva: Irja Voutila

Heinolan Harjukadulla sijaitseva seurakuntakeskus ehti olla pitkään tyhjillään siinä ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Kuva: Irja Voutila

Irja Voutila

10.4.2024
Markus Luukkonen

Hei­no­lan Har­ju­ka­dul­la si­jait­se­van en­ti­sen seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen pur­ka­mi­nen on al­ka­nut. Ra­ken­nus on tar­koi­tus pur­kaa 28. tou­ko­kuu­ta men­nes­sä. Ura­kan to­teut­taa Ve­san Kul­je­tus Oy. Ura­kan ar­vo on 98 000 eu­roa il­man ar­von­li­sä­ve­roa.

Seu­ra­kun­ta­kes­kus on ol­lut pit­kään tyh­jil­lään sii­nä il­men­nei­den si­säil­ma­on­gel­mien vuok­si. Hei­no­lan seu­ra­kun­ta teki pää­tök­sen seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen pur­ka­mi­ses­ta jo vuon­na 2019. Vuon­na 2020 pur­ku-urak­kaa var­ten tee­tet­tiin as­bes­ti- ja hait­ta-ai­ne­kar­toi­tuk­sia sekä alus­ta­va pur­ku­suun­ni­tel­ma. Pur­ku­lu­pa myön­net­tiin tam­mi­kuus­sa 2024 ja se sai lain­voi­man 6. hel­mi­kuu­ta.

Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen ton­til­le on laa­dit­tu uu­si ase­ma­kaa­va, joka on tul­lut voi­maan 16. tam­mi­kuu­ta. Hei­no­lan seu­ra­kun­nal­la ei ole suun­ni­tel­mia ra­ken­taa ton­til­le.

Ra­ken­nuk­ses­sa si­jain­nei­ta toi­mis­to- ja ko­koon­tu­mis­ti­lo­ja on siir­ret­ty Vir­ta­ka­tu 4:ään ja Lam­pi­ka­tu 16:een.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover