JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Exit ja Gospel Power houkut­te­livat Sibe­lius­ta­loon suuryleisön

Bändit esiintyivät konsertin lopussa yhdessä. Kuva: Risto Ojala

Bändit esiintyivät konsertin lopussa yhdessä. Kuva: Risto Ojala

Risto Ojala

13.9.2022
Risto Ojala

Pek­ka Si­mo­jo­en gos­pel­bän­di Exit esiin­tyi Si­be­lius­ta­los­sa 11. syys­kuu­ta., kun tuli päi­väl­leen 35 vuot­ta sen en­sim­mäi­ses­tä kon­ser­tis­ta Es­poon Ka­ra­kal­li­on kou­lul­la. Pi­toi­hin tuli va­jaat 900 juh­li­jaa ko­ke­maan, mi­hin suun­taan bän­din mu­si­soin­ti on ke­hit­ty­nyt.

Lah­te­lai­nen yrit­tä­jä Tero Nie­mi­nen ker­toi gos­pel­kon­ser­tin alus­sa ide­as­taan pi­tää juh­la­kon­sert­ti Si­be­lius­ta­los­sa: sa­mal­la la­val­la Pek­ka Si­mo­jo­en Exit ja Las­se Heik­ki­län Gos­pel Po­wer (GP). Bän­dit esiin­tyi­vät en­si ker­taa yh­des­sä, Exit juh­lis­saan ja GP lo­pet­ta­jai­sis­saan. Exi­tin lah­te­lais­muu­sik­ko on kos­ke­tin­soit­ta­ja ja lau­la­ja Mat­ti Put­to­nen, joka on bän­din al­ku­pe­räis­jä­sen.

Exit aloit­ti lau­lul­la Us­ko­ma­ton uu­ti­nen, joka ker­too yti­mek­kääs­ti pe­las­tus­sa­no­man. Si­mo­jo­en lau­luis­sa on pu­hut­te­le­van sa­no­man li­säk­si kos­ket­ta­via ker­to­muk­sia, ku­ten lau­lus­sa Da­mas­kok­sen tie ja Jal­la jal­la, joka ker­too ira­ki­lai­ses­ta Toi­von ta­los­ta. Mitä rak­kaus on? -lau­lun Exit esit­ti osuu­ten­sa lo­pus­sa. Sen Exit oli esit­tä­nyt en­si­kon­ser­tis­saan.

Ylei­sön lau­loi yli­mää­räi­se­nä esi­te­tyn He va­el­si­vat en­nen mei­tä ker­to­sä­keen yh­des­sä voi­mal­li­ses­ti.

GP aloit­ti osuu­ten­sa Tämä voi ol­la se päi­vä -lau­lul­la, jon­ka se jul­kai­si le­vyl­lä 1987, Exi­tin pe­rus­ta­mis­vuon­na. Ylei­sö pää­si val­loil­leen yh­ty­een Rau­han­ruh­ti­nas-hi­tin ai­ka­na ryt­mik­kääs­ti ta­put­ta­mal­la ja yh­ty­mäl­lä ker­to­sä­kee­seen.

Ylei­sö sai ta­pu­tuk­sil­laan yh­ty­eet pa­laa­maan vie­lä la­val­le. Ne lau­loi­vat kak­si bii­siä ylei­sön sei­so­es­sa.

Oli vai­kut­ta­vaa ko­kea hen­gel­li­sen mu­sii­kin suo­sio suu­ren ta­lon täy­del­tä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover