JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Tuntureiden autiudessa taivas on lähellä"  – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Hannele Talja. Kuva: Laura Visapää

Hannele Talja. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

6.3.2023
Laura Visapää

"Pyhä paik­ka­ni liit­tyy poh­joi­sen tun­tu­ri­mai­se­miin, jois­sa olen liik­ku­nut kol­mi­sen kym­men­tä vuot­ta. Jou­duin jää­mään seit­se­män vuot­ta sit­ten eläk­keel­le ja vie­tän La­pis­sa pal­jon ai­kaa yk­sin, mut­ta myös per­hee­ni ja isä­ni kans­sa.

Ar­jen vi­rik­kei­den ja ta­pah­tu­mien vas­ta­pai­nok­si La­pis­sa saa ol­la yk­sin ja hil­jaa. Tun­tu­rei­den hil­jai­suu­des­sa ja au­tiu­des­sa on help­po ol­la. Mitä ka­rum­paa, sen pa­rem­paa. Mitä kor­ke­am­mal­la tun­tu­ris­sa olen, sitä lä­hem­pä­nä tun­nen ole­va­ni tai­vas­ta.

Vaik­ka olen so­si­aa­li­nen ja tu­tus­tun hel­pos­ti ih­mi­siin, ja per­he ja ys­tä­vät ovat tär­kei­tä, tar­vit­sen myös tyh­jää ti­laa, jol­loin pys­tyn ole­maan yk­sin.

Ava­ras­sa hil­jai­suu­des­sa on help­po ol­la it­sen­sä kans­sa ta­sa­pai­nos­sa. Mie­tin elä­mää­ni, kä­väi­sen muis­tois­sa, mut­ta en poh­di tu­le­vaa, vain tätä het­keä. Voin rau­has­sa kat­soa elä­mää ko­ko­nai­suu­te­na, tut­kia omaa si­sin­tä­ni, ol­la juu­ri sel­lai­nen kuin olen. Ih­mi­nen ei kos­kaan ole täy­del­li­nen, ja tun­tu­rin hil­jai­suu­des­sa on help­po py­säh­tyä miet­ti­mään omaa va­ja­vai­suut­taan ja hy­väk­syä se. Elä­män ki­peil­le­kin asi­oil­le voi an­taa ar­voa näin jäl­ki­kä­teen. Se on va­paut­ta­vaa ja hel­pot­ta­vaa, py­hää ja ar­mol­lis­ta."

Han­ne­le Tal­ja, Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover