JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Radiomäeltä näkee Lahden joka suunnasta – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Naana Marttila. Kuva: Laura Visapää

Naana Marttila. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

9.3.2022
Laura Visapää

"Ra­di­o­mä­el­lä olen lap­suu­des­sa ur­heil­lut ja kil­pail­lut. Tei­ni­nä hen­gail­tiin mas­to­jen ku­pees­sa, ja nyt ai­kui­se­na kat­se­len, kun omat lap­set har­ras­taa ja kil­pai­lee sa­mois­sa mai­se­mis­sa. Las­ten tree­nien ai­ka­na eh­tii kä­vel­lä Ra­di­o­mä­keä kier­tä­vää lenk­kiä use­am­paan ker­taan. Ja mit­kä mai­se­mat: Ra­di­o­mä­el­tä nä­kee Lah­den kai­kis­ta il­man­suun­nis­ta. Mäen his­to­ria on mie­len­kiin­toi­nen, ja sitä pys­tyy opas­tau­luis­ta lu­ke­maan. Van­hal­la hau­taus­maal­la on oma tun­nel­man­sa, ja siel­lä kä­ve­le­mi­nen rau­hoit­taa. Van­hat hau­ta­ki­vet ker­to­vat mo­nen­lai­sia ta­ri­noi­ta lah­te­lai­sis­ta. Alu­eel­la on yk­si lem­pi­mu­se­ois­ta­ni, Ra­dio- ja tv-mu­seo, jos­sa riit­tää ih­me­tel­tä­vää mo­nen ikäi­sil­le. Sin­ne vien ys­tä­vä­per­hei­tä, jot­ka vie­rai­le­vat ko­ti­kau­pun­gis­sa­ni. Pik­ku par­ti­o­lais­ten kans­sa suun­nis­te­taan kiin­to­ras­teil­la. Ja tie­tä­vät­kö lah­te­lai­set, et­tä ylei­sur­hei­lu­vä­li­nei­tä saa vah­ti­mes­ta­ril­ta lai­na­ta ke­säl­lä myö­hään il­taan. Upea paik­ka, kun­pa kau­pun­ki lait­tai­si juok­su­ra­dan, joka al­kaa ol­la jo tien­sä pääs­sä, pian kun­toon. Ra­di­o­mä­ki on mi­nun pyhä paik­ka­ni."

Naa­na Mart­ti­la, Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover