JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Pyhä paikka: Kärkölän kirkko, valoisa ja vastaa­not­ta­vainen

Juhani Jokinen, Kärkölä. Kuva: Laura Visapää

Juhani Jokinen, Kärkölä. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

6.10.2023
Laura Visapää

"Pyhä paik­ka he­rät­tää kun­ni­oi­tus­ta. Toi­von, et­tä jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on sel­lai­nen edes jos­kus tun­teen ta­sol­la. Mei­kä­läi­sel­le pyhä paik­ka on Kär­kö­län kirk­ko, va­loi­sa­na, vas­taa­not­ta­vai­se­na.

Hil­jen­ty­mi­nen pen­kis­sä. Kat­seen nos­to alt­ta­ri­tau­luun vie aja­tuk­set yti­meen. Jee­sus ris­tiin­nau­lit­tu­na, so­vit­ta­mas­sa mei­dän syn­te­jäm­me.

Eh­tool­li­sel­le pol­vis­tu­es­sa sinä pie­ni ih­mi­nen olet yli­luon­nol­li­sen ta­pah­tu­man ää­rel­lä, ei­kä sitä voi jär­jel­lä ym­mär­tää. Sen voi sil­ti ot­taa kiit­tä­en vas­taan.

Tu­tut seu­ra­kun­ta­lai­set pai­koil­laan li­sää­vät tur­val­li­suut­ta koh­da­ta yh­tei­söl­li­nen Ju­ma­la, joka var­je­lee mei­tä lak­kaa­mat­ta. Kirk­ko­kun­taam­me voim­me luot­taa, se on sit­ten­kin vank­ka ki­vi­jal­ka, joka jär­jes­tää vii­koit­tain ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen, ti­lai­suu­den tul­la Her­ram­me Jee­suk­sen Kris­tuk­sen kas­vo­jen eteen nöy­rä­nä.

Syn­ti­se­nä ih­mi­se­nä pys­tyn jat­ka­maan elä­mää py­hän pai­kan voi­mal­la. Se ei kos­kaan tuo pet­ty­mys­tä mie­lee­ni, kun as­tun kir­kos­ta ulos."

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover