JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Netti on pyhä paikka" – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Helvi Kuuppo. Kuva: Laura Visapää

Helvi Kuuppo. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

7.10.2022
Laura Visapää

Pyhä paik­ka on sel­lai­nen, jos­sa koh­taa Ju­ma­lan. Näi­tä paik­ko­ja it­sel­lä­ni on usei­ta, esi­mer­kik­si kirk­ko tai luon­to. Yk­si py­his­tä pai­kois­ta­ni on net­ti. Tä­män huo­ma­sin tois­sa ke­sä­nä, kun olin al­la­päin ja su­rul­li­nen mie­he­ni kuo­le­man jäl­keen. Me­nin ne­tin ää­reen, ja siel­tä löy­tyi loh­du­tus­ta. Kuun­te­len pal­jon mu­siik­kia ja lau­lu­ja ja löy­sin muun mu­as­sa René Lau­la­jai­sen, joka on tun­net­tu gos­pel­lau­la­ja ja evan­ke­lis­ta.

Tuh­kas­ta nou­see aa­mu -lau­lu sai kyy­ne­leet vuo­ta­maan sil­mis­tä­ni, mur­ruin ne­tin ää­res­sä, ja sen jäl­keen tuli rau­ha ja ilo, jol­lais­ta en ole en­nen ko­ke­nut. Sen jäl­keen olen par­haa­ni mu­kaan tätä löy­tä­mää­ni iloa ja rau­haa le­vit­tä­nyt muil­le­kin. Joi­den­kin mie­les­tä olen ihan kah­ju, mut­ta olen mie­lel­lä­ni Ju­ma­lan kah­ju.

Ne­tis­tä löy­tyy pal­jon hen­gel­lis­tä mu­siik­kia, raa­mat­tu­tun­te­ja, kris­til­li­siä kes­kus­te­luoh­jel­mia ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia, siis jo­kai­sel­le jo­ta­kin. Mo­net va­lit­ta­vat yk­si­näi­syyt­tään, kun ei­vät syys­tä tai toi­ses­ta pää­se seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­siin. Jos on mah­dol­li­suus käyt­tää net­tiä vaik­ka pu­he­li­mel­la, niin Hen­gen ra­vin­toa on run­saas­ti tar­jol­la.

Hel­vi Kuup­po, Sys­mä

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover