JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Maa oli autio ja tyhjä – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Jorma Kolu. Kuva: Laura Visapää

Jorma Kolu. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

24.5.2023
Laura Visapää

"Py­häs­tä pai­kas­ta tu­lee mie­leen vii­me­ke­säi­nen eri­tyi­sen voi­ma­kas ko­ke­mus. Se oli kos­ket­ta­va het­ki, vaik­ka ol­laan en­nen­kin sa­moil­la pai­koil­la ol­tu.

Olim­me Kil­pis­jär­vel­lä puut­to­mal­la tun­tu­ri­a­lu­eel­la, jos­ta näki kau­as. Siel­lä oli rau­ha ja hil­jai­suus. Mie­leen tuli luo­mis­ker­to­muk­sen ku­vaus sii­tä, mi­ten alus­sa maa oli au­tio ja tyh­jä. Koin, et­tä Ju­ma­lan hen­ki oli tä­män tun­tu­ri­au­tiu­den yl­lä ja et­tä Ju­ma­la oli läs­nä.

Toi­nen pyhä paik­ka­ni on vie­lä­kin py­hem­pi. Se on mes­su ja mes­sus­sa eh­tool­li­nen. Eh­tool­li­sel­la koen yh­teyt­tä Jee­suk­sen kans­sa. Jee­sus it­se aset­ti eh­tool­li­sen yh­tey­sa­te­ri­ak­si ja sel­lai­se­na sen koen vah­vas­ti. Olen Hä­meen­kos­ken seu­ra­kun­nas­sa myös eh­tool­li­sa­vus­ta­ja­na, jol­loin saan naut­tia it­se eh­tool­lis­ta, mut­ta myös ja­kaa sitä. Mei­tä on us­kol­li­nen po­ruk­ka vuo­ro­ker­roin ja­ka­mas­sa eh­tool­lis­ta. Oma vuo­ro­ni eh­tool­li­sen­ja­ka­ja­na on seu­raa­van ker­ran ju­han­nuk­se­na. Mi­nul­le on tär­keä hen­ki­lö Jo­han­nes Kas­ta­ja, jon­ka syn­ty­mä­päi­vää vie­te­tään ju­han­nuk­se­na 24.6. Hän tuli val­mis­ta­maan kan­saa Jee­suk­sen tu­lol­le."

Jor­ma Kolu, Hä­meen­kos­ki

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover