JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Harjoit­telen tasapainoa ja kiitol­li­suutta – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Kuva: Lotta Hagström

Kuva: Lotta Hagström

Lotta Hagström

18.5.2021
Laura Visapää

Hen­gi­tän sy­vään, hi­das­tan ja sul­jen ym­pä­ris­tön ul­ko­puo­lel­le. Mi­nul­le pyhä paik­ka on tie­toi­suus sii­tä, et­tä mi­nus­sa on työ­ka­lu­ja ta­sa­pai­noi­seen elä­mään. Har­joit­te­len tuo­ta tie­toi­suut­ta, rau­hoit­tu­mis­ta ja kii­tol­li­suut­ta sään­nöl­li­ses­ti. Joo­ga­mat­to­ni on ai­na le­vi­tet­ty­nä ja käyt­tö­val­mii­na.

Tie­toi­nen rau­hoit­tu­mi­nen, oleel­li­sen et­si­mi­nen epä­o­leel­lis­ten jou­kos­ta ja muut ih­mi­set pei­li­nä tuo­vat mi­nun elä­mää­ni ta­sa­pai­non. La­si­ni on pää­o­sin ai­na puo­lik­si täyn­nä. Mi­nul­la on kaik­kea riit­tä­väs­ti, vaik­ka joku elä­män­näl­kä kan­nus­taa­kin ko­kei­le­maan uu­sia asi­oi­ta. Olen vas­ta ke­hit­ty­mäs­sä, ja pyhä paik­ka­ni, omien voi­ma­va­ro­jen tie­dos­ta­mi­nen, vaa­tii har­joit­te­lua ja yl­lä­pi­toa. Me­nen joka päi­vä eteen­päin, as­ke­leen pi­tuus vain vaih­te­lee.

Lot­ta Hagst­röm, Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover