JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: ”Muista minua”

26.2.2021
Päivi Airas

Sun­nun­tain ai­he on ru­kous ja us­ko. Py­hä­päi­vän ot­sik­ko on kau­nis ru­kous­pyyn­tö: ”Muis­ta mi­nua”. Se on jo kol­men vuo­si­tu­han­nen ta­kaa myös psal­min­kir­joit­ta­jan ru­kous­ta, jos­sa hän lau­suu ”Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si” (Psal­mi 25:6).

Jee­sus­ta lä­hes­tyt­tiin usein sa­no­en ”kuu­le mi­nua” tai ”muis­ta mi­nua”. Vie­lä ris­til­lä hän kuu­li tuon pyyn­nön.

Ru­kouk­sia, ää­neen lau­sut­tu­ja ja hil­jai­sia huo­kauk­sia, maa­il­ma on täyn­nä. Kai­paus, hätä, ah­din­ko ja huo­li saa­vat kään­ty­mään Va­pah­ta­jan puo­leen, ru­koi­le­maan ja tur­vau­tu­maan lu­pauk­seen, et­tä Hä­nen ni­men­sä on an­net­tu meil­le sitä var­ten, et­tä me sitä kai­kes­sa hä­däs­sä avuk­si huu­dam­me.

Sa­nan ää­res­sä hil­jen­ty­mi­nen, kuun­te­le­mi­nen tai ru­kous ovat Ju­ma­lan työ­tä sy­dä­mes­säm­me. Voit­ko kuul­la Hä­nen ää­nen­sä sa­no­van si­sim­mäs­sä­si: ”Tule mi­nun tur­vii­ni, odo­ta hy­vää, jota kai­paat mi­nul­ta. Älä an­na sy­dä­me­si le­vä­tä mis­sään muus­sa. Mi­nun ni­mes­sä­ni pyy­de­tyt asi­at saa­vat vas­tauk­sen.”

Meil­lä kul­la­kin on omat ru­kouk­sem­me. Her­ra, sinä näet mi­nut elä­mä­ni asi­oi­den ja huo­lien kes­kel­lä, näet sen mis­tä olen kii­tol­li­nen, sen mikä on vai­ke­aa ja ras­kas­ta, näet sen, mitä omas­sa tai lä­heis­te­ni elä­mäs­sä en voi hal­li­ta, sen mikä ei ole omis­sa kä­sis­sä­ni.

Usein ru­koi­li­ja­na tun­tee avut­to­muut­ta – ru­kouk­se­ni on vain huo­kai­lua. Mart­ti Lut­her roh­kai­see: ”Kaik­kein pa­ras ru­kous on sy­dä­mes­tä tu­le­vaa huo­kaus­ta. Se on kuin uu­ni täyn­nä tul­ta. Kris­ti­tyn sy­dän on ta­vat­to­man vah­va sil­loin, kun se huo­kaa.” Ja kui­ten­kin kuin le­vä­ten voim­me pyy­tää ”Her­ra, ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si”. Täl­lai­nen ru­kous on enem­män kuin toi­vei­ta. Se on elä­mää Ju­ma­lan kans­sa ja hä­nen hoi­dos­saan.

Voim­me myös aja­tel­la ru­kous­ta tois­tem­me puo­les­ta ikään kuin sil­ta­na, joka ulot­tuu ih­mi­sel­tä toi­sel­le, sil­ta­na joka kan­taa Ju­ma­lan luo. Ei­vät tu­han­sien ki­lo­met­rien vä­li­mat­kat voi py­säyt­tää esi­ru­kous­ta. Ei­vät mit­kään ul­ko­nai­set olo­suh­teet ole es­te ru­kouk­sel­le. Kaik­ki­val­ti­as Ju­ma­la on lu­van­nut kuul­la mei­tä. Hän myös sa­noo: ”Huu­da mi­nua avuk­si hä­dän päi­vä­nä. Minä tah­don aut­taa si­nua.”

Kir­joit­ta­ja on Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan pap­pi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover