JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Aina saa aloittaa alusta

Janne Raevuori

2.1.2024
Sanna Alanen

Mie­tin men­nyt­tä vuot­ta. Mie­tin asi­oi­ta, jois­sa on­nis­tuin ja jot­ka me­ni­vät hy­vin. Mie­les­sä­ni käy­vät myös ne asi­at, jot­ka jäi­vät vai­vaa­maan ja jois­sa epä­on­nis­tuin. Uu­den vuo­den myö­tä he­rää halu aloit­taa alus­ta, kor­ja­ta kurs­sia tai teh­dä ihan uu­sia asi­oi­ta. Uu­den vuo­den al­ku on uu­den­vuo­den lu­paus­ten ai­kaa.

Al­ku­vuo­des­ta kir­kois­sa muis­tel­laan Jee­suk­sen kas­tet­ta. Sitä, mi­ten Jo­han­nes Kas­ta­ja kas­toi Jee­suk­sen Jor­dan-vir­ras­sa ja Pyhä Hen­ki las­keu­tui tai­vaas­ta kyyh­ky­sen ta­voin. Sa­mal­la tai­vaas­ta kuu­lui ää­ni: ”Sinä olet mi­nun ra­kas Poi­ka­ni, si­nuun minä olen miel­ty­nyt.”

Kas­tees­sa Ju­ma­la an­taa Py­hän Hen­gen lah­jak­si kas­te­tul­le ja ot­taa hä­net lap­sek­seen. Ju­ma­la lu­paa oman pai­kan tai­vaan ko­dis­sa. Ve­del­lä kas­ta­mi­seen liit­tyy aja­tus, et­tä mei­dät on pes­ty puh­taik­si. Saam­me pa­la­ta joka päi­vä Ju­ma­lan rak­kau­teen, pyy­tää Ju­ma­lal­ta an­teek­si vir­hei­täm­me ja hän myös an­taa an­teek­si. Jee­sus syn­tyi ih­mi­sek­si, et­tä me voi­sim­me koh­da­ta hä­nes­sä Ju­ma­lan. Ju­ma­la on luo­nut mei­dät omak­si ku­vak­seen ja ha­lu­aa ol­la mei­dän ys­tä­väm­me.

Sa­las­sa ole­va Ju­ma­la on­kin tun­nis­tet­ta­vis­sa yh­dek­si meis­tä. Jee­sus on mei­dän vel­jem­me, kos­ka hän on läs­nä kes­kel­läm­me. Hän eli kau­an sit­ten, mut­ta us­kos­sa me olem­me Jee­suk­sen ai­ka­lai­sia. Täs­sä pu­hum­me us­kon sa­lai­suu­des­ta. Jee­suk­sen sa­lai­suus on sii­nä, et­tä hän on sa­mal­la Ju­ma­la ja ih­mi­nen. Kas­tees­sa mei­dät on otet­tu osak­si tätä us­kon sa­lai­suut­ta.

Saat kuul­la omal­la koh­dal­la­si Ju­ma­lan ää­nen. Sinä olet mi­nun ra­kas lap­se­ni, si­nuun minä olen miel­ty­nyt, sinä olet mi­nul­le ra­kas. Ju­ma­lan an­ta­mal­la rak­kau­del­la voim­me ra­kas­taa toi­si­am­me. Saa­des­sam­me rak­kaut­ta lä­hei­sil­täm­me voim­me ko­kea pie­nen pa­lan Ju­ma­lan rak­kaut­ta.

Kun mie­tin tu­le­vaa vuot­ta, aja­tuk­sis­sa­ni on myös epä­tie­toi­suut­ta ja jän­ni­tys­tä. En tie­dä, mitä uu­si vuo­si tuo mu­ka­naan. Mut­ta kai­kil­la asi­oil­la on oma ai­kan­sa. Em­me ai­na ha­lua ym­mär­tää ja hy­väk­syä sitä, et­tä ki­peil­lä­kin ja vai­keil­la asi­oil­la on oma ai­kan­sa.

Sen tie­dän kui­ten­kin, et­tä kaik­ki on Ju­ma­lan kä­sis­sä. Hän an­taa meil­le oman ai­kam­me. Mikä se sit­ten lie­nee­kin kun­kin omal­la koh­dal­la, se sel­vi­ää ai­ka­naan. Epä­on­nis­tu­mi­sia ei tar­vit­se pe­lä­tä. Ai­na saa aloit­taa alus­ta.

Kir­joit­ta­ja on Lau­neen seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover