JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Rakkauden, yhteyden ja siunauksen helluntai

3.6.2022
Jeremias Sankari

Is­tuin vii­me vii­kol­la kir­kon pen­kis­sä vih­ki­mi­ses­sä. Läs­nä oli kah­den nuo­ren rak­kaut­ta, joka heh­kui hei­dän kas­vois­taan ja koko ole­muk­ses­taan. Sa­mal­la kool­la oli jouk­ko su­ku­lai­sia ja ys­tä­viä, joil­la oli yh­tei­nen ilo ja toi­vo. Kaik­kea hy­vää ja siu­naus­ta toi­vot­tiin vi­hit­tä­vien elä­mään.

Näin hel­lun­tain ai­kaan pu­hu­taan hei­lois­ta ja rak­kau­des­ta. Ja rak­kau­des­ta­kin hel­lun­tai­na on kyse. Sii­nä kir­kon pen­kis­sä is­tu­es­sa­ni oli läs­nä se, mis­tä hel­lun­tai ja Pyhä Hen­ki pu­huu.

Kir­kos­sa oli läs­nä rak­kaus. Rak­kaus, joka tah­toi ja tah­too pal­jon. Se rak­kaus tah­too aut­taa tois­ta ja huo­leh­tia toi­ses­ta. Ju­ma­la­kin tah­too aut­taa mei­tä ja huo­leh­tia meis­tä. Mut­ta Ju­ma­lan rak­kaus tah­too ih­mis­rak­kaut­ta pi­tem­pään.

Vä­lil­lä ih­mi­sen tah­to ja rak­kaus uu­puu. Myös sil­loin Ju­ma­la jak­saa ra­kas­taa. Sitä jak­sa­vaa Ju­ma­lan rak­kaut­ta Pyhä Hen­ki tuo meil­le ih­mi­sil­le. Ju­ma­lan rak­kaus kes­tää kai­ken. Sii­tä Pyhä Hen­ki pu­huu meil­le sil­loin­kin, kun me ih­mi­set vä­sym­me ra­kas­ta­maan. Ju­ma­la jak­saa ra­kas­taa jo­kais­ta ja joka päi­vä. Sitä teh­tä­vää hel­lun­tai­na tul­lut Pyhä Hen­ki hoi­taa.

Kir­kon pen­kis­sä tun­sin myös vah­van yh­tey­den mei­dän vih­ki­pa­rin lä­heis­ten kes­ken. Meil­lä oli yh­tei­nen teh­tä­vä; tuo­da läs­nä­o­lol­lam­me iloa vi­hit­tä­vien juh­la­päi­vään. Sa­man­lai­sen yh­tey­den Pyhä Hen­ki tah­too luo­da isom­man­kin po­ru­kan kes­ken. Muis­tut­taa, et­tä me kaik­ki kris­ti­tyt olem­me sa­maa po­ruk­kaa. Et­tä meil­lä on yh­tei­nen ilo ja toi­vo. Et­tä toi­sim­me iloa ja toi­voa tois­ten ih­mis­ten elä­mään, ei vain it­sel­lem­me. Sil­lä juu­ri sel­lai­nen on Pyhä Hen­ki; tah­too tuo­da iloa ja toi­voa muil­le kuin it­sel­leen, siis meil­le.

Tun­sin kir­kos­sa myös vah­van siu­nauk­sen pyyn­nön. Me kaik­ki hää­vie­raat kan­nat­te­lim­me hää­pa­ria omil­la pyyn­nöil­läm­me ja ru­kouk­sil­lam­me. Siu­nauk­sen pyy­tä­mi­nen vih­ki­pa­ril­le oli enem­män kuin vain sen toi­vo­mis­ta, et­tä elä­mäs­sä me­ni­si hy­vin. Siu­naus on luot­ta­mus­ta Ju­ma­laan ja Ju­ma­lan hy­vyy­den pyy­tä­mis­tä vas­ta­vi­hi­tyil­le. Juu­ri sitä Py­hän Hen­gen työ on, nä­ky­mä­tön­tä mut­ta ar­vo­kas­ta.

Ol­koon si­nun hel­lun­tai­si ja ke­sä­si täyn­nä rak­kaut­ta, yh­teyt­tä toi­siin ih­mi­siin ja siu­naus­ta. Juu­ri nii­tä asi­oi­ta, joi­ta Ju­ma­la suo mei­dän elä­määm­me Py­hän Hen­gen kaut­ta.

Kir­joit­ta­ja on Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover