JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Pyhä paikka: Pyhä sulkee syliinsä

13.3.2024
Saara Vänskä

Py­hää on vai­kea sa­noit­taa, se on niin iso ja ih­meel­li­nen asia. It­se ajat­te­len, et­tä Ju­ma­la on pyhä. Olen ko­ke­nut sen sel­lai­se­na py­hyy­te­nä, joka lait­taa pol­vil­leen, mut­ta sa­maan ai­kaan sul­kee sy­liin­sä. En si­joi­ta py­hyyt­tä tiet­tyyn fyy­si­seen paik­kaan, vaan omat py­hyy­den ko­ke­muk­se­ni ovat tul­leet Raa­ma­tun teks­tien ää­rel­lä.

Olen nyt en­sim­mäis­tä ker­taa mu­ka­na Kär­si­mys­tie-näy­tel­mäs­sä. Kuo­ro­lai­se­na kul­jen mu­ka­na koko Jee­suk­sen mat­kan Gol­ga­tan ris­til­le. Kär­si­mys­tiel­lä tun­tei­den skaa­la on val­ta­va: on syyt­te­lyä, ihai­lua, vi­haa, pet­ty­mys­tä ja su­rua.

It­se­ä­ni pu­hut­te­lee näy­tel­mäs­sä Pie­ta­rin ja Jee­suk­sen suh­de. Eri­tyi­sen kos­ket­ta­va on myös koh­taus Get­se­ma­nes­sa, kun Jee­sus käy kamp­pai­lua tie­dos­ta­en tu­le­van kär­si­myk­sen­sä suu­ruu­den ja sil­ti va­lit­see suos­tu­mi­sen ris­tin­kuo­le­maan mei­dän vuok­sem­me. Pyhä it­se, Ju­ma­lan poi­ka, aset­tui ih­mi­sen osaan ja suos­tui ot­ta­maan vas­taan hä­väis­tyk­sen, hyl­kää­mi­sen, ki­vun sekä tuo­mit­se­mi­sen syyt­tö­mä­nä so­vit­ta­en syn­tim­me. Näin Pyhä Ju­ma­la sul­kee mei­dät sy­liin­sä. 

Mi­nua näy­tel­mä kos­ket­taa, toi­vot­ta­vas­ti myös kat­so­jia.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover