JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ohto Oksanen: Raamattu – maailman hienoin ja kamalin kirja

Lahden seurakunnat

2.5.2024
Ohto Oksanen

Ar­voi­sa Raa­mat­tu. Sinä olet maa­il­man hie­noin ja ka­ma­lin kir­ja. Olet hie­no kir­ja sil­le, joka si­nuun luot­taa, mut­ta ka­ma­la sil­le, joka ei an­na sa­noil­le­si ar­voa. Olet täy­del­li­nen vii­saus yh­del­le ja täy­del­li­nen hul­luus toi­sel­le. Olet jol­le­kin pelk­kää his­to­ri­aa, mut­ta toi­sel­le koko tu­le­vai­suus.

Pysy ai­na sel­lai­se­na kuin olet, älä kos­kaan muu­tu. Vaik­ka vuo­det vie­ri­vät, älä yri­tä py­syä ajas­sa. An­na ajan py­syä si­nus­sa. Vaik­ka ih­mi­set an­tai­si­vat si­nus­ta vää­rän to­dis­tuk­sen, vaik­ka he si­nun ni­mis­sä­si mitä te­ki­si­vät, älä muu­tu hei­dän kal­tai­sek­seen, niin kuin et ole muut­tu­nut en­nen­kään.

Vaik­ka ih­mi­set ha­lu­a­vat toi­sel­la vuo­si­sa­dal­la tätä ja toi­sel­la tuo­ta, sinä ha­lu­at ai­na sa­maa. Sinä olet sama so­das­sa ja rau­has­sa, nä­län­hä­däs­sä ja yl­tä­kyl­läi­syy­des­sä, ka­pi­ta­lis­mis­sa ja so­si­a­lis­mis­sa. Vaik­ka ih­mi­set te­ki­si­vät mitä ja sa­noi­si­vat mitä, sinä sa­not ai­na sa­mat sa­nat. Vaik­ka ajat muut­tu­vat ja kult­tuu­rit vaih­tu­vat, si­nun pu­hee­si ei muu­tu. Olet sama köy­häl­le ja rik­kaal­le, mie­hel­le ja nai­sel­le, nuo­rel­le ja van­hal­le, isän­näl­le ja pal­ve­li­jal­le.

Si­nun an­si­os­ta­si em­me kos­kaan ek­sy kau­as to­tuu­des­ta. Vaik­ka opet­ta­jat opet­tai­si­vat mitä ja kir­joit­ta­jat kir­joit­tai­si­vat mitä, si­nun to­tuu­te­si on muut­tu­ma­ton. Kun ih­mis­kun­ta on teh­nyt vää­ryyt­tä, olet jär­käh­tä­mät­tä tois­ta­nut sa­no­maa­si ja us­ko­nut, et­tä jos­kus kan­te­si taas ava­taan ja sa­no­ja­si lu­e­taan. Kii­tos sii­tä.

Il­man si­nua meil­lä oli­si us­ko, mut­ta em­me tie­täi­si, mi­hin us­kom­me. Il­man si­nua meil­lä oli­si toi­vo, mut­ta em­me tie­täi­si, mi­hin se pe­rus­tuu. Il­man si­nua meil­lä oli­si rak­kaus, mut­ta em­me tie­täi­si mitä ja mi­ten ra­kas­taa. Il­man si­nua oma­tun­tom­me ei tie­täi­si, mikä on oi­kein ja mikä vää­rin.

Kun luo­tan si­nuun, mi­nun ei tar­vit­se pe­lä­tä ereh­ty­vä­ni. Sinä viet taa­kan har­teil­ta­ni, sinä sei­sot puo­les­ta­ni vas­tus­ta­jie­ni edes­sä. Niin kau­an kuin pu­hun sa­no­ja­si, sinä to­dis­tat puo­les­ta­ni, kun mi­nua syy­te­tään yh­des­tä tai toi­ses­ta.

Toi­sil­le olet piik­ki li­has­sa. Niil­le, jot­ka si­nua vi­haa­vat tai ei­vät si­nun sa­no­ja­si us­ko. Tai niil­le, jot­ka ha­lu­a­vat si­nua tul­ki­ta, sen si­jaan et­tä si­nua lu­ki­si­vat. Niil­le, jot­ka ki­ro­a­vat si­nut – tai siu­naa­vat yh­den ri­vi­si, mut­ta ki­ro­a­vat toi­sen. Niil­le, joil­le olet vain pelk­kiä vii­sai­ta sa­no­ja. Heil­le olet taak­ka, hei­dän ha­lu­jen­sa es­te. Heil­le, jot­ka luu­le­vat tie­tä­vän­sä pa­rem­min kuin sinä. Heil­le, jot­ka ajat­te­le­vat ole­van­sa lä­hem­pä­nä Ju­ma­laa kuin sinä olet.

Älä ole sii­tä heil­le vi­hois­sa­si, sil­lä he ei­vät tie­dä, mitä he te­ke­vät. Ja vaik­ka he us­koi­si­vat vain puo­let sa­nois­ta­si, tai edes yh­den ja­keen, olet jo sil­lä ve­tä­nyt hei­dät lä­hem­mäs Ju­ma­laa.

Hyvä Raa­mat­tu, jos minä jos­kus si­nun si­vuil­ta­si pu­to­an, tai jos jään ju­miin ri­vie­si vä­liin, nos­ta mi­nut ta­kai­sin ja joh­da­ta sa­no­je­si suun­taan.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Nas­to­las­ta

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover