JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Paimen näkee ryövärin

heikki j heinola

4.4.2021
Heikki Heinola

Luin kuu­si­vuo­ti­aa­na kir­jan Ek­sy­nyt lam­mas mon­ta ker­taa. Vie­lä­kin tun­nen hel­po­tuk­sen, kun lam­mas löy­tyi ja sy­lis­sä kan­net­tiin ta­kai­sin ko­tiin.

Kir­ja on edel­leen hyl­lys­sä­ni. Se on enem­män kuin lap­suu­den muis­to. Se on osa ko­ko­nai­suut­ta, mi­ten tun­nen Jee­suk­sen.

Lam­paat tun­si­vat oman pai­me­nen­sa ää­nen. Yök­si oli saat­ta­nut mon­ta pai­men­ta lau­moi­neen tul­la tur­val­li­seen paik­kaan. Aa­mul­la pai­men kut­sui mu­kaan­sa omat lam­paan­sa.

Mitä kaik­kea si­säl­tyy­kään sii­hen, et­tä lam­mas on op­pi­nut tun­te­maan pai­me­nen­sa ja luot­ta­en tot­te­lee? Op­pi­misp­ro­ses­si ja pai­me­nen huo­len­pi­to, kär­si­väl­li­syys. Saan ol­la edel­leen kuin lam­mas. Jee­sus tun­tee it­se­päi­syy­te­ni, temp­pu­ni ja ka­ta­lim­mat­kin juo­ne­ni. On­nek­si.

Äi­dil­tä­ni sai­raus huk­ka­si het­kek­si lä­hes kaik­ki sa­nat ja vei muis­tia. Hän mu­reh­ti, kun ei muis­ta­nut enää Isä mei­dän -ru­kous­ta. Ka­te­kis­mus oli vuo­teen vie­res­sä pöy­däl­lä. “Riit­tää et­tä tie­dät, et­tä se on sii­nä kir­joi­tet­tu­na”. Se on jo ru­kous. Pai­men tie­tää. Tun­net pai­me­nen. Jee­sus tun­tee si­nut.

“Si­nun vit­sa­si ja sau­va­si mi­nua loh­dut­ta­vat.” Isom­pa­na sit­ten opin, et­tä se pit­kän sau­van kouk­ku oli sitä var­ten, et­tä pai­men voi ve­tää omil­le teil­leen pyr­ki­vän lam­paan ta­kai­sin lau­man mu­kaan. Vit­sa loh­dut­taa jäl­keen­päin, kun ym­mär­tää, mil­lai­nen oman tien vaih­to­eh­to oli­si ol­lut. Tuh­laa­ja­po­jan tie ei ai­na ko­tiin vie. Mut­ta kun se vie, on Isä vas­tas­sa. Pai­menp­sal­mis­sa (23) pai­men on yh­tä ai­kaa Isä ja Jee­sus. Joh­don­mu­kais­ta, kun Isä lä­het­ti Jee­suk­sen tän­ne maa­il­maan. Mi­nun kirk­ko­ni!

“Hyvä pai­men an­taa hen­ken­sä lam­pai­den­sa edes­tä” (Joh. 10). Mi­nua loh­dut­taa se, et­tä nii­hin lu­e­taan myös ris­tin ryö­vä­ri, jol­la en­nen yh­teis­tä het­keä ris­til­lä Jee­suk­sen kans­sa ei ol­lut aa­vis­tus­ta­kaan lau­maan kuu­lu­mi­ses­ta. Mut­ta hän tun­nus­ti ja sii­tä het­kes­tä tun­si Jee­suk­sen ja us­kal­si us­koa Hä­neen. Hän näki Jee­suk­sen kuo­le­man ja kuu­li kuin­ka maa huo­ka­si jä­ris­tyk­ses­sä. Se­lit­tä­mät­tö­mäs­ti.

On ole­mas­sa siis rat­kai­se­via het­kiä. Ei ole suu­rem­paa kuin se, et­tä voin luot­taa sii­hen, et­tä Jee­sus an­ta­mal­la hen­ken­sä ku­kis­ti vii­mei­sen vi­hol­li­se­ni kuo­le­man.

Kir­joit­ta­ja on Asik­ka­lan ro­vas­ti.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover