JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Juma­lal­li­sessa peesissä

Lahden seurakunnat

20.8.2021
Ohto Oksanen

Mik­si kan­nat­taa us­koa Ju­ma­laan? Ky­sy­mys saa mi­nut ha­ro­maan hiuk­set­to­muut­ta­ni, sil­lä mi­nus­ta on ole­mas­sa vain yk­si hyvä syy us­koa Ju­ma­laan: se, et­tä hän on ole­mas­sa.

Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­lo ei ole riip­pu­vai­nen ih­mi­sus­kos­ta. Vah­vin­kaan us­ko ei saa Ju­ma­laa tai­a­no­mai­ses­ti il­mes­ty­mään pil­ven­hat­ta­ral­le ei­kä paa­tu­neim­man­kaan pa­ka­nan epä­us­ko saa hän­tä ka­to­a­maan. Ju­ma­la joko on tai ei ole, em­me­kä voi sii­hen vai­kut­taa. Joko us­kik­set tai ateis­ti­nii­lot ovat siis val­lan ereh­ty­neet.

Jot­kut us­ko­vat Ju­ma­laan, kos­ka hän on hyvä. Toi­set taas ei­vät us­ko, kos­ka Iso-J sal­lii maa­il­mas­sa niin pal­jon pa­haa. Kal­lo­luu­ni um­pi­oon ei oi­kein mah­du, mitä te­ke­mis­tä Ju­ma­lan hy­vyy­del­lä tai pa­huu­del­la on hä­nen ole­mas­sa­o­lon­sa kans­sa. Us­kon­han minä tu­li­vuo­riin, ebo­laan ja pis­taa­si­vois­sa pais­tet­tui­hin eta­noi­hin­kin, vaik­ka ne ovat pa­ho­ja. Us­ko­vat­han kris­ti­tyt pa­ho­lai­seen­kin, vaik­ka van­ha vih­ta­pök­sy on san­gen il­ki­ku­ri­nen hii­li­han­gon hei­lut­ta­ja. Ketä päät­tää seu­ra­ta, on sit­ten toi­nen asia. Jos joku ei ha­lua seu­ra­ta Ju­ma­laa, kos­ka hä­nen luo­ma­kun­nas­saan on pa­haa, niin va­lin­ta se on se­kin. Mut­ta us­ko­mat­ta kan­nat­taa ol­la vain, jos on sa­let­ti, et­tei Ju­ma­laa ole.

Minä olen ihan var­ma, et­tä Ju­ma­la on ole­mas­sa, mut­ta en tie­ten­kään voi ol­la ihan var­ma, et­tä olen sii­nä oi­ke­as­sa. Tus­kin moni ateis­ti­kaan voi lait­taa har­ti­oi­den vä­lis­sä si­jait­se­vaa pyö­re­ää henk­se­li­ne­rot­ta­jaa pöl­kyl­le sii­tä, et­tä Ju­ma­laa ei ole. Im­mei­nen vain jou­tuu va­lit­se­maan, seu­raa­ko Ju­ma­laa vai­ko ei, sii­tä huo­li­mat­ta, et­tä var­maa tie­toa hä­nen ole­mas­sa­o­los­taan ei ole. Jee­sus ei sa­no­nut Ge­ne­sa­re­tin­jär­ven ris­tei­lyl­lä Pie­ta­ril­le ”us­ko mi­nuun”, vaan ”seu­raa mi­nua”. Jee­suk­sen seu­raa­mi­nen tai seu­raa­mat­ta jät­tä­mi­nen on va­lin­ta, jon­ka jo­kai­nen jou­tuu te­ke­mään omas­sa epä­täy­del­li­ses­sä us­kos­saan tai us­ko­mat­to­muu­des­saan.

On tur­ha vai­ke­roi­da ja ki­ris­tel­lä ham­pai­ta, jos tun­tuu, et­tei it­sel­le ole an­net­tu us­koa yh­tä isol­la löy­ly­kuu­pal­la kuin jol­le­kul­le toi­sel­le. Mitä sitä mu­reh­ti­maan, kun ei sitä us­koa voi Ra­ko­ki­ven Är­räl­tä os­taa. Jee­suk­sen seu­raa­mi­nen on pää­tös, jon­ka jo­kai­nen voi teh­dä joka päi­vä. Läh­te­ä­kö pee­saa­maan tuul­ta hal­ko­vaa Mes­si­as­ta vai lyk­ki­ä­kö Kar­pa­lon nou­sua it­sek­seen? Minä en luo­ta omaan kun­toon ja voi­te­luun niin pal­jon, et­tei­kö ju­ma­lal­li­nen pee­si kel­pai­si. Suo­sit­te­len muil­le­kin. En tie­dä, mikä oli­si suu­rem­paa us­koa kuin seu­ra­ta Jee­sus­ta, vaik­ka oli­si hy­vin­kin epä­var­ma sii­tä, on­ko se oi­kea tie.

Kir­joit­ta­ja on kuot­ta­mus­hen­ki­lö Nas­to­lan seu­ra­kun­nas­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover