JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Vapautta kannattaa vaalia – M avaa Vapausk­lubin kevätkauden Marian Kammarin kahvilassa

Minja Koski alias M. M:n viides pitkäsoitto julkaistaan kevään aikana. Kuva: Jani Mahkonen

Minja Koski alias M. M:n viides pitkäsoitto julkaistaan kevään aikana. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

15.1.2024
Janne Urpunen

Su­rul­li­nen ta­paus, sel­lais­ta on va­paus. Lau­ri Vii­dan ru­nos­sa ka­pi­nal­li­sel­le lu­teel­le käy keh­nos­ti, mut­ta keik­ka- ja te­at­te­ri­la­voil­ta tu­tun Min­ja Kos­ken mie­les­tä va­paut­ta kan­nat­taa ta­voi­tel­la ja saa­vu­tet­tua va­paut­ta vaa­lia.

Sa­nan- ja mie­li­pi­teen­va­pau­den li­säk­si Kos­kel­le on tär­ke­ää tai­teel­li­nen va­paus.

– Olen free­lan­cer sik­si, et­tä pys­tyi­sin vai­kut­ta­maan, mitä teh­dään ja mi­ten. Se toi­mii. Te­at­te­ri Van­has­sa Ju­kos­sa meil­lä on yh­tei­nen pää­mää­rä, ja sa­maan ai­kaan va­paus to­teut­taa it­se­äm­me. Mu­siik­kia ha­lu­an le­vyt­tää vain yh­ti­öl­le, joka ei puu­tu tai­tee­ni si­säl­töön, hän ker­too.

Kos­kel­le va­paus ei tar­koi­ta, et­tä voi sa­noa tai teh­dä mitä ta­han­sa.

– Va­paus ja vas­tuu kul­ke­vat käsi kä­des­sä. Va­pau­te­ni ei­vät saa pol­kea mui­den oi­keuk­sia.

Kos­ki on jul­kais­sut mys­tis­tä elekt­ro­nis­ta pop­pia ar­tis­ti­ni­mel­lä M vuo­des­ta 2017. En­sim­mäi­nen soo­lo­al­bu­mi Teh­taan­tyt­tö sai mu­siik­ki­me­di­as­sa hy­vän vas­taa­no­ton. Kak­ko­sal­bu­mi Näy­tän mis­sä asun oli eh­dol­la Em­ma-gaa­las­sa Krii­ti­koi­den va­lin­ta -ka­te­go­ri­as­sa. Le­vyn sä­vel­lyk­sis­tä ja sa­noi­tuk­sis­ta Kos­ki oli eh­dol­la myös Te­os­to-pal­kin­non saa­jak­si.

Tam­mi­kuus­sa Kos­ki esiin­tyy en­sim­mäis­tä ker­taa Lah­den seu­ra­kun­tien Va­pausk­lu­bil­la.

– In­tii­mi tila, puo­li­a­kus­ti­nen keik­ka. Esi­täm­me rii­su­tum­pia ver­si­oi­ta kap­pa­leis­ta­ni.

Klu­bil­la kuul­ta­va yh­tye on lah­te­lais­läh­töi­nen. Jus­si-Pek­ka Par­vi­ai­nen soit­taa ki­ta­raa ja Alek­si Kauf­mann kos­ket­ti­mia. Kos­ki lau­laa ja hui­lu­a­kin kuul­ta­nee.

– Olen teh­nyt tri­ol­la keik­ko­ja sil­loin täl­löin. On haus­kaa so­vit­taa bii­se­jä eri­lai­sil­la ko­koon­pa­noil­le, ei pää­se lei­piin­ty­mään.

Kei­kal­la kuul­laan kap­pa­lei­ta M:n jo­kai­sel­ta le­vyl­tä. Tar­jol­la on myös uut­ta tuo­tan­toa.

– Ai­na­kin uu­sin sing­le Ou­nas­jo­en Ai­no­ja var­mas­ti soi­te­taan.

M:n vii­des pit­kä­soit­to jul­kais­taan ke­vääl­lä.

– Levy mik­sat­tiin jou­lu­kuus­sa, on siis käy­tän­nös­sä val­mis.

Kuo­le­ma on ol­lut lä­pi­leik­kaa­va tee­ma M:n tuo­tan­nos­sa, ja sitä kä­si­tel­lään tu­le­val­la­kin le­vyl­lä.

– Se ei tar­koi­ta synk­kyyt­tä. Kun kä­sit­te­len teks­teis­sä kuo­le­maa, kä­sit­te­len omia pel­ko­ja­ni. Kuo­le­ma on erot­ta­ma­ton osa elä­mää. Se on kieh­to­nut mi­nua lap­ses­ta as­ti.

Kos­ki sa­noo kun­ni­oit­ta­van­sa elä­män ra­jal­li­suut­ta.

– En kos­kaan sano te­ke­vä­ni jo­tain vas­ta sit­ten, kun olen van­ha.

M Va­pausk­lu­bil­la Ma­ri­an Kam­ma­rin kah­vi­las­sa 24. tam­mi­kuu­ta kel­lo 19. Kei­kal­le on va­paa pää­sy.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover