JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Suosittu UMK-biisi soi pitkä­per­jan­taina Ristin­kirkon verk­ko­kon­ser­tissa – Ilta: "Kirkoissa on ihana vetää kahdesta syystä"

Ilta esiintyy pitkäperjantaina Ristinkirkossa livestriimikonsertissa. Kuva: WMG

Ilta esiintyy pitkäperjantaina Ristinkirkossa livestriimikonsertissa. Kuva: WMG

WMG

22.3.2021
Janne Urpunen

Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Il­ta (Il­ta Fuchs) on on­nis­tu­nut saa­maan mu­siik­ki­aan ja ni­me­ään esiin ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta.

Tois­tai­sek­si suu­rim­man ylei­sön­sä hän ta­voit­ti ke­vään Uu­den Mu­sii­kin Kil­pai­lun fi­naa­lis­sa, jos­sa hän si­joit­tui lau­lul­la Kel­le mä soi­tan kol­man­nek­si. Il­tan en­sim­mäi­nen al­bu­mi Näi­tä het­kiä var­ten jul­kais­tiin syys­kuus­sa.

– Le­vyn kans­sa piti läh­teä kier­tä­mään Suo­mea. Tot­ta kai se oli­si ol­lut tosi mer­kit­tä­vä ja tär­keä jut­tu, mut­ta kier­tue pe­rut­tiin. Sa­moin pe­rut­tiin kirk­ko­kier­tue jou­lu­na, hän har­mit­te­lee.

Hel­sin­gin Pop ja Jazz Kon­ser­va­to­ri­os­ta val­mis­tu­nut lau­la­ja asuu Hel­sin­gis­sä ja on ko­toi­sin Jy­väs­ky­läs­tä. Lah­del­la­kin on paik­ka 24-vuo­ti­aan sy­dä­mes­sä.

– Äi­ti ja isä ovat tu­tus­tu­neet Lah­des­sa, ja mun per­heel­le Lah­ti on ai­na rak­kau­den kau­pun­ki. Hel­sin­gis­sä sil­le vä­hän nau­re­taan, kun kut­sun Lah­tea rak­kau­den kau­pun­gik­si.

Ei­kä sii­nä kaik­ki. Il­ta kävi ko­ti­mai­sen po­pin käy­tän­nön kor­ke­a­kou­lun lah­te­lai­sen Jare Tii­ho­sen ali­as Chee­kin taus­ta­lau­la­ja­na ja vie­rai­le­va­na lau­la­ja­na.

– Olin mu­ka­na ne vii­mei­set vuo­det: Alp­ha Ome­ga -run­din, Pro­fee­tat-kier­tu­een, Tääl­tä sin­ne, jää­hal­lit ja pää­tös­kon­ser­tin Lah­den mä­ki­mon­tus­sa.

Alp­ha Ome­ga -al­bu­mil­le Cheek ja Il­ta lau­loi­vat yh­des­sä Sil­lat-kap­pa­leen, jon­ka vi­de­o­ta on kat­sot­tu Yo­u­Tu­bes­sa koh­ta vii­si mil­joo­naa ker­taa.

Il­ta on esiin­ty­nyt myös Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa. Huh­ti­kuun en­sim­mäi­se­nä per­jan­tai­na men­nään taas. Il­ta lau­laa ja Miik­ka Kal­lio sä­es­tää pi­a­nol­la.

– Soi­te­taan mun kap­pa­lei­ta ja pää­si­äi­sen ai­kaan so­pi­via kap­pa­lei­ta.

Lau­la­ja lu­paa, et­tä UMK-lau­lu soi Al­var Aal­lon suun­nit­te­le­mas­sa kir­kos­sa.

– Olen lau­la­nut Kel­le mä soi­tan vas­ta ker­ran kei­kal­la. Se oli hie­no het­ki, kun ih­mi­set osa­si­vat lau­lun sa­nat ja lau­loi­vat mu­ka­na. Se on en­sim­mäi­nen kap­pa­lee­ni, jon­ka suu­ri ylei­sö tun­tee.

Il­ta sa­noo naut­ti­van­sa kir­kos­sa lau­la­mi­ses­ta.

– Kir­kois­sa on iha­na ve­tää, kun siel­lä on niin hyvä akus­tiik­ka ja ih­mi­set tu­le­vat hil­jen­ty­mään, kes­kit­ty­vät kuun­te­le­maan.

Il­tan ja Miik­ka Kal­li­on kon­sert­ti Ris­tin­kir­kos­ta strii­ma­taan Lah­den seu­ra­kun­tien Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la pit­kä­per­jan­tai­na 2.4. kel­lo 20.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover