JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Marras­kuinen lauantai on yhtä synt­tä­ri­humua Asikkalassa

Isonen Iina Lindstam ja vs. nuorisotyönohjaaja Taija Sairanen valmistelevat neli- ja kymmenvuotiaiden synttäreitä Asikkalan seurakuntakodilla Vääksyssä. Kuva: Jani Mahkonen

Isonen Iina Lindstam ja vs. nuorisotyönohjaaja Taija Sairanen valmistelevat neli- ja kymmenvuotiaiden synttäreitä Asikkalan seurakuntakodilla Vääksyssä. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

20.10.2022
Kaisa Hako

Mis­tä ai­nek­sis­ta on ki­vat synt­tä­rit teh­ty? Ai­na­kin il­ma­pal­lois­ta, ser­pen­tii­nis­tä, her­kuis­ta ja mu­sii­kis­ta. Tätä iloa on lu­vas­sa, kun kaik­ki asik­ka­la­lai­set vuon­na 2012 syn­ty­neet kut­su­taan mar­ras­kuun en­sim­mäi­se­nä lau­an­tai­na omil­le synt­tä­reil­leen, 10-synt­tä­reil­le. Ko­ti­vä­ki­kin saa tul­la mu­kaan juh­li­maan.

Kymp­pi­synt­tä­rit ovat tut­tu pe­rin­ne mo­nes­sa seu­ra­kun­nas­sa. Asik­ka­lan seu­ra­kun­nan vs. nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Tai­ja Sai­ra­nen muis­taa sa­man­lai­set juh­lat jo omas­ta lap­suu­des­taan.

– Oli ki­vaa, kun nii­hin sai osal­lis­tua ka­ve­rei­den kans­sa, syö­dä kak­kua ja lau­laa it­sel­leen on­nit­te­lu­lau­lua, hän sa­noo.

Ka­ve­rit ja yh­des­sä­o­lo ovat kym­men­vuo­ti­ail­le tär­keä jut­tu, sen Sai­ra­nen on työs­sään huo­man­nut.

– He ovat avoi­mia, roh­kei­ta ja seik­kai­lun­ha­lui­sia ja tyk­kää­vät ju­tus­tel­la mu­ka­via. He al­ka­vat jo kiin­nos­tua asi­ois­ta, jot­ka ovat pin­nal­la ja cool, hän ku­vai­lee.

– Tämä on mer­ki­tyk­sel­li­nen ja kiva ikä. Pyö­rei­tä vuo­sia juh­lis­ta­mal­la seu­ra­kun­ta ha­lu­aa osoit­taa, et­tä lap­set ovat tär­kei­tä ja ar­vok­kai­ta.

Sai­ra­nen suun­nit­te­lee synt­tä­ri­juh­lien oh­jel­maa yh­des­sä Ii­da So­pa­sen sekä seu­ra­kun­nan isos­ten, ku­ten Ii­na Linds­ta­min, kans­sa. Juh­lis­sa ote­taan päi­vän­san­ka­reis­ta po­la­roid-ku­via ja ar­vo­taan lef­fa­lip­pu­ja.

– Tark­kuus­heit­to, kas­vo­maa­laus tai pe­rin­tei­nen on­gin­ta­kin voi­si­vat ol­la ki­vaa oh­jel­maa, Sai­ra­nen poh­tii.

Mar­ras­kui­nen lau­an­tai on Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta­ko­dil­la yh­tä juh­la­hu­mua, sil­lä ai­em­min sa­ma­na päi­vä­nä synt­tä­rei­tään juh­li­vat myös asik­ka­la­lai­set ne­li­vuo­ti­aat eli vuon­na 2018 syn­ty­neet.

Sekä ne­li­vuo­ti­ai­den et­tä kym­men­vuo­ti­ai­den synt­tä­reil­le il­moit­tau­du­taan verk­ko­lo­mak­keil­la.

– Il­moit­tau­tu­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta osaam­me va­ra­ta oi­ke­an mää­rän synt­tä­ri­kak­kua, muis­tut­taa Tai­ja Sai­ra­nen.

Päi­vän mu­siik­kie­lä­myk­sis­tä vas­taa muu­sik­ko ja juon­ta­ja Pek­ka Lauk­ka­ri­nen. Hän esiin­tyy kai­ke­ni­käi­sil­le tar­koi­te­tus­sa las­ten­kon­ser­tis­sa klo 12 ja kymp­pi­synt­tä­reil­lä noin klo 15.

Ne­li­vuo­tis­synt­tä­rit klo 11 ja 10-synt­tä­rit klo 14–16 Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta­ko­dil­la Vääk­sys­sä, Kal­ma­rin­tie 3, lau­an­tai­na 5.11. Mu­kaan pää­see il­moit­tau­tu­mal­la las­ten ja lap­si­per­hei­den ta­pah­tu­mien koh­dal­ta osoit­tees­sa asik­ka­lan­seu­ra­kun­ta.fi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover