JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Gospel Christmas jäi hittinä historiaan, mutta Lahden Gospel­kuoron joulu­kon­sertit jatkuvat

Liisi Ensola (vas.), Riitta Rimaila ja Jaakko Mattila odottavat kovasti Gospelkuoron joulukonserttia. Kuva: Jani Mahkonen.

Liisi Ensola (vas.), Riitta Rimaila ja Jaakko Mattila odottavat kovasti Gospelkuoron joulukonserttia. Kuva: Jani Mahkonen.

Jani Mahkonen

4.12.2023
Janne Urpunen

Lah­den Gos­pel­kuo­ro on elä­nyt vai­kei­ta ai­ko­ja, kun kuo­ron ra­hoi­tuk­ses­ta ei ole ol­lut var­muut­ta. Kuo­ros­sa vuo­des­ta 2014 lau­la­nut Lii­si En­so­la ker­too, et­tä epä­var­muus tu­le­vai­suu­des­ta pani kuo­ro­per­heen ko­vil­le.

– Se ai­heut­ti ah­dis­tus­ta ja pel­koa. Moni on var­mas­ti miet­ti­nyt, et­tä mitä te­ki­si, jos kuo­roa ei oli­si. Kuo­ro on meil­le to­del­la tär­keä jut­tu. Olem­me toi­vo­neet, et­tä pys­tyi­sim­me jat­ka­maan ja tuo­maan edel­leen iloa ih­mi­sil­le. Se lie­nee kuo­ron ole­mas­sa­o­lon suu­rin tar­koi­tus, hän to­te­aa.

Va­jaan vuo­den Gos­pel­kuo­ros­sa lau­la­nut Riit­ta Ri­mai­la seu­ra­si huo­les­tu­nee­na, kuin­ka kuo­ros­sa ovi kävi. Osa lau­la­jis­ta lo­pet­ti, kos­ka tu­le­vai­suu­des­ta ei ol­lut ta­kei­ta.

– Moni jäi pois. He­rät­ti­hän se ky­sy­myk­siä. Olin vas­ta liit­ty­nyt kuo­roon ja viih­ty­nyt tosi hy­vin.

Lo­ka­kuus­sa kuo­ro­lai­set sai­vat hel­pot­ta­van tie­don. Jat­kos­sa seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä vas­taa Gos­pel­kuo­ron kon­sert­ti­toi­min­nan ku­luis­ta.

Pa­ri­sen vuot­ta sit­ten Lah­teen muut­ta­nut Jaak­ko Mat­ti­la ot­ti tie­don ilol­la vas­taan. Gos­pel­kuo­ro on ol­lut hä­nel­le sii­nä­kin mie­les­sä tär­keä, et­tä se on an­ta­nut mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua lah­te­lai­siin rak­kaan lau­lu­har­ras­tuk­sen pa­ris­sa. Mat­ti­la nä­kee kuo­ron tu­le­vai­suu­den va­loi­sa­na.

– Gos­pel­kuo­ro on kaik­ki­aan ai­nut­laa­tui­nen. Kuo­rol­la on laa­du­kas ja erot­tu­va soun­di, mut­ta eri­tyi­ses­ti mi­nua vie­hät­tää lii­ke. Gos­pel­kuo­ros­sa on suo­ras­taan suo­ta­vaa elää mu­siik­kia ke­hol­la. Meil­lä on ai­van eri­tyi­sen mah­ta­va po­ruk­ka, ja uu­det tyy­pit ovat ter­ve­tul­lei­ta mu­kaan. Var­sin­kin mie­sää­niä kai­va­taan, bas­so­ba­ri­to­ni sa­noo.

Gos­pel Christ­mas -kon­sert­ti täh­ti­so­lis­ti­vie­rai­neen on pe­rin­tei­ses­ti hui­pen­ta­nut Gos­pel­kuo­ron vuo­den.

Tiu­ken­tu­neen ta­lous­ku­rin ta­kia spek­taak­ke­li on his­to­ri­aa, mut­ta kol­mik­ko va­kuut­taa, et­tei kuo­ron jou­lu­kon­sert­tia kan­na­ta tä­nä­kään vuon­na si­vuut­taa.

Gos­pel Christ­mas on ol­lut mo­nil­le vuo­sien ajan jou­lun aloi­tus. Us­kon, et­tä uu­des­ta jou­lu­kon­ser­tis­ta saa vas­taa­van fii­lik­sen. Kan­nat­taa tul­la ko­kei­le­maan, pys­tyy­kö kon­ser­tin jäl­keen läh­te­mään kir­kos­ta niin, et­tei hymy oli­si kor­vis­sa, En­so­la haas­taa.

Lah­den Gos­pel­kuo­ron jou­lu­kon­ser­tit Ris­tin­kir­kos­sa tors­tai­na 21.12. kel­lo 17 ja 20. Kon­sert­tei­hin on va­paa pää­sy.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover