JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yrittäjät toivoivat piispan tapaa­mi­sessa seura­kun­nalta tukea Heinolassa

Piispan ja yrittäjien tapaamisessa otettiin ryhmä. Kuvassa ovat Maria Hyttinen, Kati Klinga, Pasi Jääskeläinen, Päivi Niemiaho, Seppo Häkkinen, Janne Hatakka, Mikko Hallikas ja Mirja Stenroos.

Piispan ja yrittäjien tapaamisessa otettiin ryhmä. Kuvassa ovat Maria Hyttinen, Kati Klinga, Pasi Jääskeläinen, Päivi Niemiaho, Seppo Häkkinen, Janne Hatakka, Mikko Hallikas ja Mirja Stenroos.

Irja Voutila

13.8.2021
Teemu Leppänen

Piis­pa Sep­po Häk­ki­sen ja hei­no­la­lais­ten yrit­tä­jien ta­paa­mi­ses­sa tors­tai­na nou­si esil­le toi­ve, et­tä kirk­ko tar­jo­ai­si aut­ta­vaa kät­tä nii­den yri­tys­ten työn­te­ki­jöil­le, joil­le ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta koi­tuu vai­keuk­sia. Kes­kus­te­lus­sa nou­si esiin myös huo­li yrit­tä­jien hy­vin­voin­nis­ta ko­ro­na-ai­ka­na ja sen jäl­keen.

Pu­heen­vuo­rois­sa to­det­tiin, et­tä ra­joi­tus­ten vai­ku­tuk­set yri­tys­ten toi­min­ta­ky­kyyn saat­ta­vat tul­la to­den te­ol­la esiin vas­ta myö­hem­min. 

Hei­no­lan Yrit­tä­jät ry:n pu­heen­joh­ta­ja Mik­ko Hal­li­kas to­te­si, et­tä ko­ro­na-ai­ka on koh­del­lut yrit­tä­jiä eri ta­voin. Osa on saa­nut ti­lan­tees­ta li­sä­pot­kua toi­min­nal­leen ja toi­sil­le ra­joi­tus­toi­met ovat tuo­neet han­ka­luuk­sia. Useim­mat ovat jou­tu­neet ke­hit­tä­mään uu­sia ta­po­ja toi­mia. 

Hei­no­lan kirk­ko­her­ra Jan­ne Ha­tak­ka ker­toi, et­tä seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät ovat käy­tet­tä­vis­sä yrit­tä­jien ja yri­tys­ten hen­ki­lö­kun­nan jak­sa­mi­sen tu­ke­na.

Yh­tei­nen nä­ke­mys ta­paa­mi­ses­sa oli, et­tä seu­ra­kun­nan toi­vo­taan ole­van ak­tii­vi­nen toi­mi­ja kau­pun­gis­sa. Kun kau­pun­gis­sa on ta­pah­tu­mia ja toi­min­taa, se aut­taa myös yrit­tä­jiä.

Häk­ki­nen ta­pa­si hei­no­la­lai­sia yrit­tä­jiä aa­mu­kah­vil­la Kah­vi­la Kon­di­to­ria Ca­puc­ci­nos­sa. Ta­paa­mi­nen oli osa Hei­no­lan seu­ra­kun­nan piis­pan­tar­kas­tus­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover