JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vielä ehtii! Elävän joulu­ka­len­terin viimeinen luukku aukeaa Marian Kammarissa 21.12.

Joulukuun 19. päivän luukusta paljastui Mauno Nivala. Taustalla juonii joulukalenterin tuottaja Asko Raita. Kuva: Janne Urpunen

Joulukuun 19. päivän luukusta paljastui Mauno Nivala. Taustalla juonii joulukalenterin tuottaja Asko Raita. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

11.12.2023
Janne Urpunen

Ma­ri­an Kam­ma­rin kah­vi­las­sa, Lah­den Va­pau­den­ka­dul­la, on jou­lu­kuus­sa avail­tu elä­vän jou­lu­ka­len­te­rin luuk­ku­ja. Luu­kuis­ta on pal­jas­tu­nut muun mu­as­sa lau­la­jia, yh­ty­ei­tä ja ta­ri­nan­ker­to­jia. Jou­lu­kuun 19. päi­vä luu­kus­ta put­kah­ti Mau­no Ni­va­la, joka ker­toi kah­vi­lan asi­ak­kail­le ta­ri­nan.

Ta­ri­nas­sa val­ta­kun­nan pää­mies Carl Gus­taf Emil Man­ner­heim on tu­los­sa Ii­sal­meen Run­nin ky­lään kyl­pe­mään, ja ky­lä­läi­set pa­ne­vat vie­rai­lua var­ten paik­ko­ja kun­toon. Pe­rus­teel­li­seen sii­vouk­seen kuu­luu myös pai­kal­li­sen ky­lä­hul­lun vie­mi­nen kor­peen sik­si ai­kaa, kun ar­vo­vie­ras ky­läs­sä viih­tyy.

Ku­ten hy­vis­sä ta­ri­nois­sa, suun­ni­tel­ma me­nee mön­kään. Ky­lä­hul­lu löy­tää kor­ves­ta maan­tiel­le, jos­ta Man­ner­heim poi­mii hä­net au­ton­sa kyy­tiin ja ajat­taa kans­saan ky­läl­le ky­lä­läis­ten häm­mäs­tyk­sek­si.

Sa­man­lai­nen ase­tel­ma oli Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä -tv-sar­jan jak­sos­sa Tar­kas­tus, jos­sa Mart­ti Suo­sa­lon esit­tä­mä ei-niin-sär­mä va­rus­mies Pön­ni va­ras­taa shown, kun yk­sik­köön on tu­los­sa tar­kas­ta­ja. Ni­va­lan mu­kaan ta­ri­nan ope­tus on, et­tä Ju­ma­lan ar­vo­jär­jes­tyk­ses­sä vii­mei­set tu­le­vat en­sim­mäi­sik­si.

Ker­to­muk­sen to­den­pe­räi­syyt­tä ei ole syy­tä epäil­lä. Ni­va­la ker­toi kuul­len­sa ju­tun yli 40 vuot­ta sit­ten Kai­nuun opis­tol­la Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pal­ta Juk­ka Mal­mi­vaa­ral­ta.

Ma­ri­an Kam­ma­rin jou­lu­ka­len­te­ri jat­kaa jut­kah­te­lu­aan 21. jou­lu­kuu­ta as­ti. Sa­mal­la päi­väyk­sel­lä kah­vi­la sul­kee oven­sa vii­mei­sen ker­ran tänä vuon­na.

Elä­vän jou­lu­ka­len­te­rin vii­mei­set luu­kut ava­taan 20. ja 21.12. kel­lo 9.30. Vi­ho­vii­mei­seen luuk­kuun jou­lu­ka­len­te­rin tuot­ta­ja, eläk­keel­lä ole­va yli­kons­taa­pe­li As­ko Rai­ta lu­paa ta­val­lis­ta mo­jo­vam­man yl­lä­tyk­sen.

Ma­ri­an Kam­ma­rin kah­vi­lan ovet avau­tu­vat jäl­leen 8. tam­mi­kuu­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover