JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sisäil­ma­on­gelma myös yläkerrassa – Padasjoen seura­kun­ta­koti käyt­tö­kiel­toon

Seurakuntakoti on peruskunnostettu vuosina 2004-2005. Kuva: Markus Luukkonen

Seurakuntakoti on peruskunnostettu vuosina 2004-2005. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

22.9.2023
Janne Urpunen

Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­ko­din si­säil­ma­on­gel­mat ovat Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan saa­man pa­laut­teen pe­rus­teel­la pa­hen­tu­neet, ei­kä ti­laa ko­e­ta enää tur­val­li­sek­si.

Ra­ken­nuk­sen ala­ker­ta on jo ol­lut pois käy­tös­tä, mut­ta pa­laut­teen pe­rus­teel­la on­gel­ma on laa­jen­tu­nut kos­ke­maan nyt myös ylä­ker­taa. Sen vuok­si seu­ra­kun­ta on päät­tä­nyt lait­taa Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­ko­din ti­la­päi­seen käyt­tö­kiel­toon tar­kem­pia tut­ki­muk­sia var­ten ja jää­dä odot­ta­maan nii­den pe­rus­teel­la teh­tä­viä joh­to­pää­tök­siä.

Kor­vaa­vik­si ti­loik­si ote­taan en­si vai­hees­sa Pa­das­jo­en Olk­ka­ri ja kirk­ko.

– Pa­das­jo­en kirk­ko­a­kin saa käyt­tää kor­vaa­va­na ti­la­na seu­ra­kun­nal­li­seen toi­min­taan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Kos­kaan kor­vaa­vat ti­lat ei­vät ole ident­ti­set al­ku­pe­räis­ten kans­sa, jo­ten ko­e­tam­me sel­vi­tä luo­vuu­del­la ja jous­ta­vuu­del­la. Myös Särs­jär­ven mah­dol­li­suuk­sia esi­mer­kik­si muis­to­ti­lai­suuk­sien käy­tös­sä sel­vi­te­tään, kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen ker­too seu­ra­kun­nan tie­dot­tees­sa.

Seu­ra­kun­ta­ko­ti on ra­ken­net­tu vuon­na 1967 ja pe­rus­kun­nos­tet­tu vuo­si­na 2004-2005.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover