JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Siikaniemen perus­pa­ran­nuksen urakoit­sijat selvillä – kustan­nukset kohoamassa yli 8 miljoonaan euroon

Siikaniemen kurssikeskuksen perusparannustyöt alkavat syksyllä ja niiden on määrä valmistua vuoden 2023 aikana. Kuva: Ville Heiskanen

Siikaniemen kurssikeskuksen perusparannustyöt alkavat syksyllä ja niiden on määrä valmistua vuoden 2023 aikana. Kuva: Ville Heiskanen

Ville Heiskanen

13.6.2022
Markus Luukkonen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to va­lit­si 9. ke­sä­kuu­ta Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­sen mit­ta­van pe­rus­pa­ran­nuk­sen ura­koit­si­jat. 

Ra­ken­nus­kus­tan­nuk­set ovat nous­seet maa­il­man­po­liit­ti­sen ti­lan­teen vuok­si rei­lus­ti han­ke­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sen jäl­keen. Ra­ken­nus­tar­vik­kei­den saa­ta­vuu­des­sa on epä­var­muut­ta, ja ti­lau­sa­jat ovat kas­va­neet poik­keuk­sel­li­sen pit­kik­si. Kos­ka ti­lan­ne jat­kuu edel­leen, tar­jous­hin­ta si­do­taan poik­keuk­sel­li­ses­ti ra­ken­nus­kus­tan­nu­sin­dek­siin.

Ver­tai­luin­dek­si­nä käy­te­tään ke­sä­kuun 2022 ra­ken­nus­kus­tan­nu­sin­dek­siä. Täl­löin mak­su­e­rät suo­ri­te­taan so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti, mut­ta tar­kis­te­taan jäl­keen­päin sen kuu­kau­den in­dek­sil­lä, jon­ka ai­ka­na työ on val­mis­tu­nut. Ra­ken­nus­työt voi­vat al­kaa 1.9.2022. Pää­ra­ken­nuk­sen töi­den tu­lee ol­la val­mii­na 30.6.2023 ja ma­joi­tus­ra­ken­nuk­sen 30.9.2023.

Ra­ken­nu­su­ra­koit­si­jak­si va­lit­tiin Cons­ti Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen Oy, säh­kö­u­ra­koit­si­jak­si Kuu­si­tun­tu­ri Lah­ti Oy, LVI-ura­koit­si­jak­si Lah­den LVI-Talo Oy ja ra­ken­nu­sau­to­maa­ti­ou­ra­koit­si­jak­si LK-Au­to­maa­tio Oy. 

Ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ko­ho­a­vat ar­von­li­sä­ve­rol­li­si­na noin 8,3 mil­joo­naan eu­roon, mikä ylit­tää al­ku­pe­räi­sen han­ke­suun­ni­tel­man noin 1,0 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Suu­rin osa uu­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta joh­tuu ylei­ses­tä hin­ta­ta­son nou­sus­ta, iv-ko­ne­huo­nees­ta sekä as­bes­ti- ja lat­ti­a­pur­ku­töis­tä. 

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover