JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seurakunta myy kaupungille 11 hehtaaria maata Nastolasta

Kaupan tavoitteena on maanomistuksen selkeyttäminen Nastolan kirkonkylän alueella. Kuva: Markku Lehtinen

Kaupan tavoitteena on maanomistuksen selkeyttäminen Nastolan kirkonkylän alueella. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

3.10.2023
Markus Luukkonen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä myy Lah­den kau­pun­gil­le Nas­to­lan alu­eel­ta ase­ma­kaa­voi­tet­tu­ja ylei­siä alu­ei­ta, ku­ten katu- ja lä­hi­vir­kis­ty­sa­lu­ei­ta. Alu­eet si­jait­se­vat use­as­sa eri pals­tas­sa ja pirs­ta­loi­tu­nei­na Nas­to­lan kir­kon­ky­län alu­eel­la.

Lah­den kau­pun­ki on in­ven­toi­nut maa-alu­eet, yh­teis­pin­ta-alal­taan noin 11,03 heh­taa­ria ja tar­jon­nut niis­tä 163 000 eu­roa puus­toi­neen. Lah­den seu­ra­kun­tien yh­tei­nen kirk­ko­val­tuus­to päät­ti maa-alu­ei­den kau­pas­ta ko­kouk­ses­saan 27. syys­kuu­ta.

Kau­pan ta­voit­tee­na on maa­no­mis­tuk­sen sel­keyt­tä­mi­nen Nas­to­lan kir­kon­ky­län alu­eel­la. Kos­ka maa-alu­ei­den tu­li­si maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain mu­kaan kuu­lua kun­nal­le, ei nii­den myyn­nis­tä voi­tu jär­jes­tää tar­jous­kil­pai­lua.

Myy­tä­vis­tä maa-alu­eis­ta suu­rin osa on ka­tu­a­lu­ei­ta ja vir­kis­tys- ja suo­ja­vi­he­ra­lu­ei­ta. Lo­put ovat ylei­sen tien alu­et­ta, kort­te­li­a­lu­et­ta sekä ase­ma­kaa­voit­ta­ma­ton­ta alu­et­ta.

En­nen myyn­ti­pää­tök­sen te­koa seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä ti­la­si met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­tä ar­vi­on alu­ei­den puus­tos­ta. Lah­den kau­pun­gin tar­jous oli lin­jas­sa met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen laa­ti­man hin­ta-ar­vi­on kans­sa.

Uu­den hei­nä­kuus­sa voi­maan tul­leen kirk­ko­lain mu­kaan kirk­ko­val­tuus­ton pää­tös­tä kiin­te­än omai­suu­den luo­vut­ta­mi­ses­ta ei tar­vit­se enää alis­taa kirk­ko­hal­li­tuk­sen vah­vis­tet­ta­vak­si.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover