JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Peurat häiriköivät Läntisellä hautaus­maalla – "Hyviä vinkkejä ratkaisuksi otetaan kiitol­li­suu­della vastaan"

Läntisen hautausmaan ilmoitustaululla pahoitellaan omaisille peurojen aiheuttamia tuhoja. Hautausmaalla käyvät peurat ovat todennäköisemmin valkohäntäpeuroja tai metsäkauriita kuin harvalukuisia metsäpeuroja, jotka ilmoitustaululla mainitaan. Kuva: Janne Urpunen

Läntisen hautausmaan ilmoitustaululla pahoitellaan omaisille peurojen aiheuttamia tuhoja. Hautausmaalla käyvät peurat ovat todennäköisemmin valkohäntäpeuroja tai metsäkauriita kuin harvalukuisia metsäpeuroja, jotka ilmoitustaululla mainitaan. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

10.10.2022
Janne Urpunen

Ih­mi­sen te­ke­mät ti­hu­työt ei­vät ole Lah­den hau­taus­mail­la suu­ri on­gel­ma, mut­ta peu­rat tai kau­riit ai­heut­ta­vat har­mia Län­ti­sel­lä hau­taus­maal­la.

– Eläi­met ovat ke­sy­jä niin, et­tei­vät pel­kää ih­mis­tä. Ne tu­le­vat hau­taus­maal­le myös päi­vi­sin. Te­ke­vät kuk­ka­pe­siin jä­tök­siä ja syö­vät kas­ve­ja hau­doil­ta, hau­taus­maa­vas­taa­va Min­na Moi­la­nen päi­vit­te­lee.

Eläi­met teet­tä­vät run­saas­ti li­sä­työ­tä alu­e­puu­tar­hu­reil­le, jot­ka vaih­ta­vat päi­vit­täin kuk­kia syö­ty­jen ti­lal­le.

Hau­dal­la käy­viä omai­sia var­ten hau­taus­maan il­moi­tus­tau­lul­le on kiin­ni­tet­ty lap­pu, jos­sa pa­hoi­tel­laan tu­ho­ja.

Moi­la­nen sa­noo, et­tä on­gel­maan on vai­kea kek­siä rat­kai­sua. Suu­ren alu­een täy­del­li­nen ai­taa­mi­nen ei ole en­sim­mäi­nen vaih­to­eh­to, kos­ka se hait­tai­si vil­kas­ta huol­to­lii­ken­net­tä.

– Ja me­nee­hän täs­tä kun­to­pol­ku­ja­kin. Hau­taus­maan läpi me­nee tie­kin, Kan­kaan­ka­tu. Ai­na­kaan mi­tään sul­jet­ta­via port­te­ja ei voi lait­taa. En­si ke­vää­nä ko­keil­laan var­maan­kin kel­tais­ta nau­haa. Sitä peu­rat kuu­lem­ma kart­ta­vat. Jos Kir­kon­seu­dun lu­ki­joil­la on hy­viä vink­ke­jä, niin kii­tol­li­suu­del­la ote­taan vas­taan, Moi­la­nen sa­noo.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover