JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Olavin­rannan leiri­kes­kuksen myynti on lähellä Sysmässä

Olavinrannan leirikeskus sijaitsee Nuoramoisjärven rannalla Nuoramoisissa. Päärakennus valmistui vuonna 1980 ja majoitusrakennus vuonna 1984. Kuva: Tainionvirran seurakunta

Olavinrannan leirikeskus sijaitsee Nuoramoisjärven rannalla Nuoramoisissa. Päärakennus valmistui vuonna 1980 ja majoitusrakennus vuonna 1984. Kuva: Tainionvirran seurakunta

Tainionvirran seurakunta

5.3.2024
Markus Luukkonen

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta on myy­mäs­sä Sys­mäs­sä si­jait­se­van Ola­vin­ran­nan lei­ri­kes­kuk­sen.

Tai­ni­on­vir­ran kirk­ko­neu­vos­to esit­tää 23. maa­lis­kuu­ta ko­koon­tu­val­le kirk­ko­val­tuus­tol­le, et­tä seu­ra­kun­ta myy Ola­vin­ran­nan lei­ri­kes­kuk­sen 155 500 eu­ron hin­taan.

Myyn­ti on tul­lut ajan­koh­tai­sek­si sen jäl­keen, kun lei­ri­kes­kuk­sen ma­joi­tus­ra­ken­nuk­ses­sa il­me­ni si­sä­on­gel­mia ke­säl­lä 2019. Epäi­ly vah­vis­tet­tiin si­säil­ma­tut­ki­muk­sis­sa, joi­den jäl­keen seu­ra­kun­ta lait­toi ma­joi­tus­ra­ken­nuk­sen käyt­tö­kiel­toon.

Kiin­teis­töl­le on et­sit­ty uut­ta omis­ta­jaa vii­me vuo­des­ta läh­tien. Ra­ken­nuk­siin teh­dyn kun­to­tar­kas­tuk­sen jäl­keen kau­pas­ta on neu­vo­tel­tu tal­ven ajan.

– Tu­tun lei­ri­kes­kuk­sen myyn­ti ei ole ol­lut ei­kä ole help­po pää­tös. Mo­nen­lai­sia muis­to­ja vuo­si­kym­men­ten var­rel­la on mel­kein kai­kil­la sys­mä­läi­sil­lä. Kui­ten­kin lei­ri­kes­kuk­sen käyt­tö seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa on jää­nyt ma­joi­tus­ra­ken­nuk­sen on­gel­mien ta­kia niin vä­häi­sek­si, et­tä ei ol­lut enää jär­ke­vää omis­taa sitä, ker­too kirk­ko­her­ra Je­re­mi­as San­ka­ri.

Ola­vin­ran­nan lei­ri­kes­kus si­jait­see Nuo­ra­mois­jär­ven ran­nal­la Nuo­ra­moi­sis­sa. Pää­ra­ken­nus val­mis­tui vuon­na 1980 ja ma­joi­tus­ra­ken­nus vuon­na 1984.

Lei­ri­kes­kuk­sen ka­pa­si­teet­ti on 50 hen­keä. Vain pää­ra­ken­nus ja sau­na ovat ol­leet käy­tös­sä vii­me vuo­si­na.

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nal­la on myös toi­nen lei­ri­kes­kus, eli Kom­pe­lon­lah­den lei­ri­kes­kus Har­to­las­sa.

– Lei­ri­toi­min­ta jär­jes­te­tään ko­ko­nai­suu­des­saan Kom­pe­lon­lah­des­sa, ku­ten on teh­ty ke­säs­tä 2020 al­ka­en, San­ka­ri ker­too.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover